زندگی در مرکز پذیرش

اگر خواستار پناهندگی در هلند شوید، حق برخورداری از سرپناه برای شما محفوظ خواهد بود. "اداره مرکزی پذیرش پناه‎​جویان" (COA) برای شما سرپناه فراهم می‎​کند.

نکات برجسته

.

در مدت رسیدگی به درخواست پناهندگی در این مکان ساکن خواهید بود

در طول پروسه پناهندگی شما در مکان های مختلف پذیرش COA اقامت خواهید داشت. گاهی اوقات در مکان های معمولی پذیرایی جای کافی وجود ندارد. ممکن است مجبور شوید که در یک پناهگاه اضطراری اقامت نمایید.

اینها همان حقوق و وظایف شما در مدت اقامت در مرکز پذیرش COA است

در محل پذیرش پناهجویان (COA) شما با دیگران زندگی می کنید. شرایط هر پناهگاه متفاوت است. در پناهگاه به حقوق و تعهداتی پابند هستید. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در این صفحه بخوانید.

قوانین داخلی در مرکز پذیرش COA

"اداره مرکزی پذیرش پناه‎​جویان" (COA) دارای قوانین داخلی است که در همه مراکز پذیرش اجرا می‎​شود. اگر قوانین داخلی را رعایت نکنید، COA می‎​تواند: - مقداری از مقرری هفتگی شما را کسر کند. - شما را به مرکز پذیرش دارای قوانین سختگیرانه منتقل کند. این اتفاق در صورت ارتکاب جرم خطرناک رخ می‎​دهد. - در صورت مشاهده رفتار مجرمانه، با پلیس تماس بگیرد.

مطالب دیگر

.