زندگی در مرکز پذیرش

اگر خواستار پناهندگی در هلند شوید، حق برخورداری از سرپناه برای شما محفوظ خواهد بود. "اداره مرکزی پذیرش پناه‎​جویان" (COA) برای شما سرپناه فراهم می‎​کند.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.