روال پناهندگی

هنگامی که برای پناهندگی در هلند درخواست می کنید، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر. در زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد روند پناهندگی، زمان انتظار و حقوق خود را بخوانید.

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.

شرایط برای دریافت مجوز اقامت

در صورت داشتن شرایط می توانید در هلند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می توانید به درستی توضیح دهید که چه دلیلی برای درخواست پناهندگی دارید.

در انتظار مصاحبه دوم با IND

پس از اولین مصاحبه با اداره مهاجرت و تابعیت (IND)، باید منتظر مصاحبه دوم باشید. از زمان انتظار برای آماده سازی استفاده کنید. زمان انتظار به طور متوسط ​​بیش از 1 سال است.

مدارک را به IND تحویل دهید

در طول پروسه پناهندگی خود اسنادی را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تحویل می دهید. این اسناد داستان پناهندگی شما را ثابت می کند. بخوانید که کدام اسناد را باید تحویل دهید و چگونه می توان آنها را ارسال کنید.

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم را اینجا بخوانید.

درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ اطلاعات در مورد درخواست تجدید نظر به دادگاه هلند را در اینجا بخوانید.

پروسه دوبلین

پلیس در تراپل می بیند که شما قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. کشور دیگری از کشور های اروپایی باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت که آیا شما وارد روش دوبلین می شوید یا خیر.

کشور مبدا امن

اگر از کشوری هستید که به نظر دولت هلند امن است، درخواست پناهندگی شما در یک روند سریع بررسی می شود. این روش با روش پناهندگی عمومیپ پناهندگی در هلند (AA) متفاوت است. شانس زیادی وجود دارد که اداره خدمات مهاجرت و تابعیت هلند (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کند.

روند تمدید شده پناهندگی

آیا IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز دارد؟ سپس وارد روند پناهندگی تمدید شده (VA) میشوید، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.