قوانین داخلی در مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۹،‏ ۱۵:۴۷

"اداره مرکزی پذیرش پناه‎​جویان" (COA) دارای قوانین داخلی است که در همه مراکز پذیرش اجرا می‎​شود. اگر قوانین داخلی را رعایت نکنید، COA می‎​تواند: - مقداری از مقرری هفتگی شما را کسر کند. - شما را به مرکز پذیرش دارای قوانین سختگیرانه منتقل کند. این اتفاق در صورت ارتکاب جرم خطرناک رخ می‎​دهد. - در صورت مشاهده رفتار مجرمانه، با پلیس تماس بگیرد.

در صورت عدم رعایت قوانین در پناهگاه، COA می تواند:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را کم کند.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این در صورت تخطی جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پلیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته به COA گزارش دهید. به این می گویند وظیفه گزارش. این قانون برای همه مکان های COA اعمال می شود. شما باید در زمان و مکان مشخص شده توسط COA گزارش دهید. اطلاعاتی در مورد وظیفه خود برای گزارش در محل پذیرش دریافت خواهید کرد. آیا دلیل خوبی برای گزارش ندادن دارید؟ آنرا به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قوانین داخلی در زمینه همزیستی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه زندگی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه ایمنی در برابر آتش‎​سوزی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه مسئولیت افراد در مرکز پذیرش