آموزش

دولت هالند میخواهد که همه تحصیل کنند و مدرک درسی داشته باشند. در هلند کودکان تا سن 16 سالگی و گاهی تا 18 سالگی باید به مدرسه بروند. در هلند به آن تحصیل اجباری میگویند. شما وقتی دیپلوم میداشته باشید میتوانید در مسلک های مختلف کار کنید.

نکات برجسته

.