ادغام مدنی

اگر مجوز اقامت پناهندگی داشته باشید و بین 18 تا 67 سال سن داشته باشید، دروس زبان هلندی می گیرید. همچنین با جامعه هلندی آشنا خواهید شد. به این «ادغام مدنی» می گویند. ادغام مدنی اجباری است. اطلاعات بیشتر در مورد ادغام مدنی را در اینجا بخوانید.

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.