Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Wat je moet weten voordat je asiel aanvraagt

Laatst gewijzigd: 13-3-2023 12:28

Als je vluchteling bent, kun je asiel aanvragen in Nederland. Om asiel aan te vragen, moet je je aanmelden in Ter Apel. Je moet dan bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderbouwen waarom je bent gevlucht.

Om deze redenen kun je asiel aanvragen

Om deze redenen kun je asiel aanvragen:

  1. Omdat je bang bent voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke mening of omdat je bij een sociale groep hoort die wordt gediscrimineerd.

  2. Omdat je risico loopt op voor de doodstraf, marteling of een andere vorm van onmenselijke behandeling in je land van herkomst.

  3. Omdat je bang bent om slachtoffer te worden van geweld door een gewapend conflict, zoals oorlog, in je land van herkomst.

Deze redenen zijn afgesproken in het Internationale Vluchtelingenverdrag dat Nederland heeft ondertekend. In dit verdrag staat hoe vluchtelingen behandeld moeten worden.

Deze organisaties kom je tegen tijdens de asielprocedure

  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): De IND is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND onderzoekt of je recht hebt op asiel in Nederland. 

  • VluchtelingenWerk Nederland (VWN): VWN is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. VWN is onafhankelijk en werkt niet voor de IND, het COA of de Nederlandse overheid. Vrijwilligers van VWN geven uitleg over de asielprocedure en kunnen je ondersteunen als je dat wil. Zij kunnen ook helpen met contact met andere organisaties. VWN is aanwezig in alle opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): Het COA is onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens je asielprocedure is het COA verantwoordelijk voor je opvang in Nederland. Het COA biedt onderdak, maaltijden en begeleiding aan asielzoekers in opvanglocaties in Nederland.

  • Raad voor Rechtsbijstand (RvR): De RvR regelt dat je een advocaat krijgt tijdens je asielprocedure. Je hoeft niet te betalen voor de advocaat. De RvR werkt onafhankelijk van de Nederlandse overheid.

  • Nidos: Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou zorgen. Dit heet ‘voogdij’. Stichting Nidos regelt dat er in Nederland iemand voor jou zorgt.

  • Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM): AVIM is een onderdeel van de Nederlandse politie. AVIM onderzoekt jouw identiteit en documenten.

  • Koninklijke Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van het Nederlandse leger. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt samen met de AVIM jouw identiteit en documenten.

Dit wordt van je verwacht tijdens de asielprocedure

Tijdens de asielprocedure moet je onderbouwen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarom je asiel aanvraagt. Dit doe je door bewijzen te verzamelen, bijvoorbeeld documenten en brieven. Ook vertel je jouw vluchtverhaal tijdens gesprekken bij de IND.

Het is belangrijk dat je alle informatie over waarom je gevlucht bent duidelijk en compleet aan de IND vertelt. VluchtelingenWerk Nederland kan je helpen om je goed voor te bereiden op de gesprekken met de IND. De IND beslist of je een asielvergunning krijgt op basis van de documenten die jij aanlevert en de gesprekken die je voert met de IND.

Je vraagt asiel aan in Ter Apel

Als je over land Nederland binnenkomt en asiel wil aanvragen, moet je naar het Aanmeldcentrum (AC) in Ter Apel. Dit is de enige plek in Nederland waar je jouw asielaanvraag kunt beginnen. Overal in Nederland kun je van de politie een kaartje voor de trein of de bus krijgen om naar Ter Apel te reizen.