Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De regels voor het leven in de COA-opvang

De huisregels in de COA-opvang

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 11:36
Deel dit artikel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft huisregels die geldig zijn in elke opvanglocatie. Deze huisregels aan over samenleven in de opvang en over veiligheid. Lees hier meer over de huisregels van het COA.

Als je je niet aan de huisregels houdt, kan het COA:

  • een deel van je weekgeld inhouden.

  • je overplaatsen naar een opvang met een streng regime. Dit gebeurt bij een zware overtreding.

  • de politie inschakelen bij crimineel gedrag.

Je hebt meldplicht op je opvanglocatie

Je moet je minimaal één keer per weken melden bij COA. Dit heet de meldplicht. Deze regel geldt voor alle locaties van COA. Je moet je melden op een tijdstip en plek die het COA aangeeft. Je ontvangt informatie over je meldplicht op je opvanglocatie. Heb je een goede reden om je niet te kunnen melden? Laat dit weten aan een COA-medewerker.

Huisregels over samenwonen in de opvang
Huisregels over wonen in de opvang
Huisregels over brandveiligheid in de opvang
Huisregels over aansprakelijkheid in de opvang
Heeft dit artikel jou geholpen?