Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Veilig land van herkomst

Laatst gewijzigd: 16-3-2023 10:56

Kom je uit een land dat volgens de Nederlandse overheid veilig is? Dan wordt je asielaanvraag in een snelle procedure behandeld. Er is een grote kans dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) je asielaanvraag afwijst.

Lijst met veilige landen van herkomst

Staat jouw land van herkomst op deze lijst en val je niet onder een van de uitzonderingsgroepen? Dan behandelt de

IND
jouw asielaanvraag in de versnelde procedure.

Je krijgt 1 gesprek met de IND

De IND stelt vragen over jou, je reis naar Nederland en de reden waarom je bent gevlucht. Je krijgt 1 kans om duidelijk uit te leggen wie je bent en waarom je bent gevlucht. Vertel uitgebreid aan de IND waarom jij persoonlijk gevaar loopt in het land waar je vandaan komt. En waarom je bescherming nodig hebt in Nederland.

 • Tijdens het gehoor kun je documenten inleveren bij de IND als bewijs voor jouw vluchtverhaal. Je krijgt een bewijs op papier als de IND je documenten inneemt.

 • Geef altijd je echte naam op. Geef niet de naam van een vals identiteitsbewijs. Zeg het tegen de IND als je een schuilnaam hebt gebruikt tijdens je vlucht. De IND kijkt of je papieren echt zijn. Het kan nadelig zijn voor je asielaanvraag als je liegt over je identiteit.

 • Soms is het moeilijk om over je vlucht te vertellen. Zeg het duidelijk tegen de IND als je het moeilijk vindt om ergens over te praten. Of als je iets niet meer herinnert.

 • Heb je littekens of lichamelijke of psychische klachten die te maken hebben met je vlucht? Vertel dit aan de IND. De IND kan je een medisch onderzoek aan te bieden.

 • Je kunt worden gehoord door een tolk en medewerker van de IND van je eigen geslacht als je dat wilt.

 • Er kan een medewerker van

  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
  aanwezig zijn bij je gesprek met de IND als je dit wilt.

 • De IND maakt een rapport van het gesprek. Na het gesprek bespreek je samen met je advocaat het rapport van de IND. Vertel het aan je advocaat als in het rapport van de IND informatie mist of niet juist is.

De IND neemt een 1e beslissing

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. De IND keurt je asielaanvraag goed: je krijgt van de IND een brief waarin staat dat je aanvraag is goedgekeurd. Daarna kun je een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. De verblijfsvergunning kan binnen 5 jaar worden ingetrokken, bijvoorbeeld als je land van herkomst weer veilig is. Ook kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken als blijkt dat je niet de waarheid hebt verteld tijdens je asielaanvraag.

 2. De IND is van plan je asielaanvraag af te wijzen: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen. In deze brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft.

 3. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan niet binnen 6 of 9 dagen beslissen over je asielaanvraag. De IND behandelt je aanvraag verder in de Algemene Asielprocedure (AA).

Jouw reactie als de IND je asielaanvraag afwijst

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft 1 dag om in een brief op de IND te reageren. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat. Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast.

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Je mag niet meer in Nederland blijven en moet terugkeren naar je land van herkomst. De

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over je terugkeer.