Twee mensen in een overleg met dossiers
Bron: pexels / Christina Morillo
Informatie
Versnelde procedure als je uit een veilig land van herkomst komt
Laatst gewijzigd: 21-5-2024 10:47

Kom je uit een land dat volgens de Nederlandse overheid veilig is? Dan wordt je asielaanvraag in een snelle procedure behandeld. Er is een grote kans dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) je asielaanvraag afwijst.

Lijst met veilige landen van herkomst

Veilige landen van herkomst
De Nederlandse overheid heeft een lijst gemaakt met veilige landen van herkomst. Deze lijst kan veranderen.

Staat jouw land van herkomst op deze lijst en val je niet onder een van de

Klik hier voor extra uitleg
uitzonderingsgroepen
? Dan behandelt de
Klik hier voor extra uitleg
IND
jouw asielaanvraag in de versnelde procedure.

Je krijgt 1 gesprek met de IND

De IND stelt vragen over jou, je reis naar Nederland en de reden waarom je bent gevlucht. Je krijgt 1 kans om duidelijk uit te leggen wie je bent en waarom je bent gevlucht. Vertel uitgebreid aan de IND waarom jij persoonlijk gevaar loopt in het land waar je vandaan komt. En waarom je bescherming nodig hebt in Nederland.

 • Tijdens het gehoor kun je documenten inleveren bij de IND als bewijs voor jouw vluchtverhaal. Je krijgt een bewijs op papier als de IND je documenten inneemt.

 • Geef altijd je echte naam op. Geef niet de naam van een vals identiteitsbewijs. Zeg het tegen de IND als je een schuilnaam hebt gebruikt tijdens je vlucht. De IND kijkt of je papieren echt zijn. Het kan nadelig zijn voor je asielaanvraag als je liegt over je identiteit.

 • Soms is het moeilijk om over je vlucht te vertellen. Zeg het duidelijk tegen de IND als je het moeilijk vindt om ergens over te praten. Of als je iets niet meer herinnert.

 • Heb je littekens of lichamelijke of psychische klachten die te maken hebben met je vlucht? Vertel dit aan de IND. De IND kan je een medisch onderzoek aan te bieden.

 • Je kunt worden gehoord door een tolk en medewerker van de IND van je eigen geslacht als je dat wilt.

 • Er kan een medewerker van

  Klik hier voor extra uitleg
  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
  aanwezig zijn bij je gesprek met de IND als je dit wilt.

 • De IND maakt een rapport van het gesprek. Na het gesprek bespreek je samen met je advocaat het rapport van de IND. Vertel het aan je advocaat als in het rapport van de IND informatie mist of niet juist is.

De IND neemt een 1e beslissing

De IND neemt een 1e beslissing over je asielaanvraag op basis van de gesprekken, jouw documenten en andere bewijzen. Er zijn 3 mogelijkheden: goedkeuren, afwijzen of meer tijd nodig.

Jouw reactie als de IND van plan is je asielaanvraag af te wijzen

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft in de algemene asielprocedure 1 dag om in een brief op de IND te reageren. Deze brief heet de 'zienswijze'. De IND moet rekening houden met de zienswijze van de advocaat.

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, mag je niet meer in Nederland blijven en moet je terugkeren naar je land van herkomst. De

Klik hier voor extra uitleg
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over jouw terugkeer. 

In beroep tegen de beslissing van de IND
Op deze pagina lees je meer over in beroep gaan tegen de IND als zij je asielaanvraag hebben afgewezen.

Wat vind je van dit artikel?