Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De huisregels in de COA-opvang

Laatst gewijzigd: 1-2-2023 11:40

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft huisregels die geldig zijn in elke opvanglocatie. Als je je niet aan de huisregels houdt, kan het COA: - een deel van je weekgeld inhouden. - je overplaatsen naar een opvang met een streng regime. Dit gebeurt bij een zware overtreding. - de politie inschakelen bij crimineel gedrag.

Huisregels over samenwonen in de opvang
Huisregels over wonen in de opvang
Huisregels over brandveiligheid in de opvang
Huisregels over aansprakelijkheid in de opvang