Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Andere opties na afwijzing asiel

Laatst gewijzigd: 6-2-2023 13:19

Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) jouw asielaanvraag afwijst, moet je van de Nederlandse overheid terugkeren naar je land van herkomst. De overheid vraagt je het asielzoekerscentrum te verlaten. Mogelijk kom je op straat te staan, al is dat niet in alle situaties zo. Gezinnen met kinderen krijgen bijvoorbeeld altijd opvang. Informeer bij je begeleider van VluchtelingenWerk Nederland naar jouw opvangsituatie. Wil je niet meewerken aan terugkeren naar je land van herkomst? Dan zijn er 2 andere opties:

1. Leven in illegaliteit

Leven in illegaliteit is zwaar. Je kunt niet legaal werken en het is moeilijk een plek te vinden om te wonen. Als je op straat leeft, kun je terecht bij de nachtopvang van bijvoorbeeld het Leger des Heils, maar soms is de opvang vol.

Je loopt steeds het risico aangehouden te worden door de politie, gearresteerd te worden en in de gevangenis terecht te komen. Dan kun je alsnog het land worden uitgezet. Veel ongedocumenteerden worden misbruikt. Mensen kunnen je dwingen mee te doen aan criminele activiteiten, waardoor je problemen alleen maar groter worden.

Let op: als ongedocumenteerde heb je in Nederland wel recht op medisch noodzakelijke zorg.

Meer informatie voor mensen zonder een verblijfsvergunning in Nederland vind je hier: www.basicrights.nl.

2. Verblijf in een ander land dan Nederland

Na afwijzing door de Nederlandse overheid kun je erover nadenken of jij je in een ander land kunt vestigen. Of dit mogelijk is, hangt af van jouw specifieke situatie. Je moet over verblijfsrecht in het bestemmingsland beschikken. VluchtelingenWerk Nederland kan bij je advocaat of de ambassade van het betreffende land informeren naar jouw mogelijkheden.

Gedwongen terugkeer

Als je asielaanvraag is afgewezen, neemt de overheidsinstantie Dienst Terugkeer en Vertrek (DTundefinedV) contact met je op over vertrek naar je land van herkomst. Dit betekent niet dat je Nederland direct moet verlaten.

Als je advocaat tegen de uitspraak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in beroep is gegaan, mag je de beslissing van de rechter vaak in Nederland afwachten. Informeer bij je begeleider van VluchtelingenWerk Nederland naar jouw opvangsituatie.

Let op: als je niet kiest voor zelfstandige terugkeer, maar gedwongen wordt uitgezet, ontvang je geen ondersteuning van de Nederlandse overheid. VluchtelingenWerk heeft hier geen invloed op.