Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Dit zijn je rechten en plichten in de COA-opvang

Laatst gewijzigd: 3-1-2023 10:18

In de COA opvang leef je samen met andere asielzoekers. Elke opvanglocatie is anders. In de opvang heb je rechten en plichten. Dit zijn afspraken tussen jou en het COA.

Je rechten in de opvang

In elke opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heb je recht op:

 • een slaapplaats

 • maaltijden, of geld voor maaltijden

 • noodzakelijke medische zorg en vergoeding van ziektekosten

 • begeleiding

 • vergoeding van buitengewone kosten zoals je reiskosten

 • kinderen jonger dan 18 jaar hebben recht op onderwijs

 • het indienen van klachten over medebewoners, de opvang of COA-medewerkers

Elke opvang is anders. In sommige opvanglocaties zijn meer voorzieningen dan in andere. Op de website van het COA kun je informatie vinden over jouw opvanglocatie.

Voor je verblijf in de opvang van het COA moet je een verklaring rechten en plichten ondertekenen. Met deze verklaring, beloof je dat je je aan de regels houdt van de opvang bij het COA. In een video legt het COA uit wat jouw rechten en plichten zijn.

Je plichten in de opvang

Tijdens je verblijf in de opvang ben je verplicht om:

 1. je aan de Nederlandse wet te houden.

 2. je aan de huisregels van de opvang te houden.

 3. COA-medewerkers toegang te geven tot je kamer voor verplichte controle.

 4. je minimaal één keer per week te melden bij COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Het COA geeft door op welke plek en welk tijdstip je dit moet doen. Dit heet de meldplicht.

 5. de aanwijzingen van COA-medewerkers op te volgen.

 6. spullen die je geleend hebt zonder schade in te leveren als je vertrekt. Als er spullen ontbreken of stuk zijn dan kan het COA geld inhouden op je weekgeld.

 7. aan het COA door te geven als je financiële situatie verandert.

Samenwonen in de opvang
Maaltijden/koken in de opvang
Weekgeld in de opvang
Activiteiten in de opvang
Wassen in de opvang