Hotline support
go back
BABY'S & KINDEREN

Waar kan ik luiers en babymelk kopen, hoe regel ik kinderopvang, en door wie worden taallessen en kinderactiviteiten georganiseerd? Antwoorden op deze, en andere vragen met betrekking tot baby's en kinderen, vind je hier.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: maandag 23 januari 2023

Hier vind je alle informatie en relevante organisatie die belangrijk zijn omtrent de zorg van je baby en/of kinderen.

Unicef

Door de oorlog kunnen families uit elkaar raken. Zo komen er ook kinderen uit Oekraïne alleen naar Nederland. Wie vangt ze op en waar kunnen zij terecht?


Voogdij kinderen zonder begeleiding (Nidos)

Nidos is als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling verantwoordelijk voor minderjarige vluchtelingen die in Nederland aankomen zonder ouderlijke begeleiding. De medewerkers van Nidos, allemaal deskundige professionals, ontfermen zich over de kinderen vanaf het moment dat ze aankomen in het asielzoekerscentrum. Voor kinderen jonger dan 15 jaar zoekt Nidos een gastgezin.


Contactpersoon voor kinderen in azc's

In elk asielzoekerscentrum (azc) in Nederland is tenminste één medewerker aangesteld als ‘contactpersoon voor kinderen’. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen en het geven van voorlichting aan en over kinderen.


Vaccinaties voor baby's en kinderen

In Nederland worden kinderen tussen de 0-18 jaar gratis gevaccineerd tegen een aantal infectieziektes. Gevluchte kinderen uit Oekraïne moeten bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen polio, de mazelen en rodehond. Op de website van Pharos staat meer informatie over gezondheidsrisico’s en vaccinaties. Ook staan daar verschillende links naar andere websites met meer informatie.


Kinderopvang

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar kunnen naar de kinderopvang. Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Dit is een opvang na de reguliere schooltijd. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zijn er peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder. Kinderopvang is niet goedkoop. Om je te kunnen helpen kan je in sommige gevallen kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt de toeslag als voorschot. Als je kinderopvangtoeslag aanvraagt moet je voldoen aan de voorwaarden.

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je mogelijk via de gemeente een aanbod voor kinderopvang krijgen. Peuters kunnen een aantal uur per week peuteropvang krijgen als je peuter een (of risico op een) taalachterstand heeft. Via de gemeente kan een indicatie voor voorschoolse educatie gegeven worden. Hiermee kan je kind gemiddeld 16 uur per week naar de peuteropvang. Die biedt een programma dat de (taal)ontwikkeling extra stimuleert. Daarnaast kan de gemeente een sociaal medische indicatie (SMI) toekennen, om daar waar nodig in de kosten van kinderopvang tegemoet te komen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente.

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar oud al naar school. Onder het kopje Onderwijs voor kinderen op deze website, vind je hierover meer informatie.


Gastouderopvang

Naast de kinderopvang mag je een kind ook naar een gastouder brengen. In verband met de veiligheid van de kinderen moet iedereen zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit is een systeem waarin iedereen, die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, ingeschreven moet staan. Hoe je dit moet doen, lees je op de website van DUO. Ook kan de opvang jou hierbij helpen. 

Het belangrijkste kenmerk van gastouderopvang is dat je kind wordt opgevangen in een huiselijke omgeving, in huis bij de gastouder. Een ander verschil zijn de openingstijden. Een kinderopvang is tijdens vakanties ook geopend, een gastouder is vaak gesloten tijdens de vakantie.

Je kunt een gastouder bij jou in de buurt vinden, via de website van 4kids. De website is alleen te lezen in het Nederlands. Je kunt in de zoekbalk jouw postcode invoeren om te zien welke opvang in de buurt zit.


Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor werkende of studerende ouders. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze toeslag aan te vragen. Je kunt hiervoor de toolkit met uitleg over de kinderopvangtoeslag downloaden. Dit is een hulpmiddel voor ouders die stap voor stap uitleg geeft. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens. De Toolkit is bedacht en ontwikkeld door BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

De app is gratis te downloaden in de App Store (Apple) en op Google Play (Android). Na het downloaden kun je in de app een keuze maken uit Nederlands, Engels, Oekraïens of Russisch. Meer informatie lees je op de website van BOink. De informatie is beschikbaar in het Oekraïens en Russisch.

Hier lees je in het kort of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. de voorwaarden ook nalezen op de website van de belastingdienst.

  • De belangrijkste voorwaarde is dat je geld verdient met werk en er belasting over betaalt. Als je met het werk geen geld verdient waarover je belasting betaalt, dan telt het niet als werk. Bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk of mantelzorger.

  • Daarnaast gaat je kind naar een geregistreerde opvang. De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kun je geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

  • Je betaalt altijd een deel van de kosten van de opvang zelf. Het ene deel van de kosten kun je met de kinderopvangtoeslag betalen. Het andere deel moet je zelf betalen. Dat is de verplichte eigen bijdrage.


Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de onderhoudskosten van je kind. Als je in Nederland woont en één of meer kinderen hebt die jonger dan 18 jaar zijn, dan heb je misschien recht op kinderbijslag. Wil je weten of je recht hebt op kinderbijslag of heb je een andere vraag over kinderbijslag? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

De kinderbijslag kan worden aangevraagd met je DigiD. Heb je geen DigiD? Dan kan je kinderbijslag aanvragen via een formulier. Voor dit formulier kan je de Sociale Verzekeringsbank bellen. Nadat je je BSN hebt opgegeven, wordt het formulier naar je huisadres gestuurd.


Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage die boven op de kinderbijslag komt. Voor het kindgebonden budget mag het inkomen van jou en je partner niet te hoog zijn en moet je voldoen aan enkele eisen. Wil je weten of je recht hebt op het kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden en alle relevante informatie. Wil je kindgebonden budget aanvragen? Dit kan via de website van de Belastingdienst.


Vermoeden van kindermishandeling

Heb je een vermoeden dat een kind wordt mishandeld of in gevaar is? Op de website van rijksoverheid staan verschillende acties die je kan ondernemen.


Stichting babyspullen

Stichting babyspullen stelt dozen babyspullen ter beschikking aan ouders in nood.

De aanvraag van een pakket kan alleen worden gedaan bij een zwangerschap vanaf 20 weken door een samenwerkende hulpverlenende instantie, verloskundige of kraamzorgorganisatie. Zij vullen een verwijsbrief in en sturen deze op naar Stichting Babyspullen.


Luiers en melk

In de meeste supermarkten en drogisterijen, zoals Etos, Kruidvat, DA-drogist, kun je luiers en babymelk kopen. De poedermelk die in de Nederlandse winkels te krijgen is, is veilig voor je baby.


Activiteiten en sport

Op sommige opvanglocaties worden vrijwilligersactiviteiten georganiseerd via initiatieven zoals TeamUp (sportactiviteiten voor kinderen), Time4You (belangenbehartiging voor kinderen) en Stichting de Vrolijkheid (creatieve activiteiten). Informeer op jouw opvanglocatie naar de mogelijkheden.


Zwemmen in een meer of in de zee

De Nederlandse Reddingsbrigade heeft twee folders gemaakt in het Oekraïens over waar je rekening mee moet houden als je gaat zwemmen. Er is een folder over het zwemmen in zee en een folder over zwemmen in een meer.