Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support
go back
Brief IND

Laatst gewijzigd: 6-3-2023 15:28

Gepubliceerd op: 8-12-2022 11:57

Informatie over de IND brief 

Heb je een brief van de IND ontvangen waarin staat dat je Nederland moet verlaten na 4 maart 2023? In dit artikel lees je kort wat dat precies betekent en welke opties je hebt. 

De IND stuurt een brief als je volgens de gegevens van de IND een tijdelijke verblijfsvergunning had in Oekraïne. Op 19 juli werd bekend gemaakt dat je hierdoor na 4 maart 2023 niet meer onder de Tijdelijke Bescherming valt. De brief is gestuurd tussen 25 november en 1 december naar het adres waarop je staat ingeschreven. Je kunt de brief ook digitaal ontvangen hebben via MijnOverheid

Als je geen brief hebt ontvangen dan had je:

  • een permanente verblijfsvergunning, of:

  • een asielvergunning of vergelijkbare (tijdelijke) nationale bescherming, of:

  • een gezin met iemand die na 4 maart 2023 nog wel onder de richtlijn valt.

Als één van deze voorwaarden volgens de IND gegevens geldt, dan krijg je nu geen brief. Je hebt in de bovenstaande gevallen na 4 maart 2023 nog steeds recht op verblijf onder de richtlijn. Er wordt op een later moment een brief verstuurd met meer informatie over het recht op verblijf in Nederland.

Hulp bij terugkeer Vanaf 15 november 2022 tot 1 februari 2023 kun je begeleiding en financiële hulp krijgen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie lees je in dit artikel en nieuwsbericht. Ook vind je de informatie op de website van DT&V. Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling van de DT&V, dan kun je hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In Nederland blijven Heb je informatie waaruit blijkt dat je na 4 maart 2023 nog wel onder de richtlijn valt? Stuur dan binnen 2 weken nadat je de IND brief hebt ontvangen een kopie van bewijs naar de IND. Voorbeelden van bewijs lees je in de IND brief.  Wil je na 4 maart 2023 de reguliere asielprocedure volgen? Dan beoordeelt de IND of je recht hebt op een asielvergunning. Je mag de beslissing op een asielaanvraag afwachten in Nederland. Je krijgt dan opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Kijk voor de voorwaarden en procedure op ind.nl/asiel. Een afweging maken kan lastig zijn. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) kan je hierbij helpen. Ga langs bij een locatie bij jou in de buurt om een spreekuur te bezoeken.

Deel dit nieuwsbericht op sociale media