Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support
go back
Survey VWN

Laatst gewijzigd: 6-3-2023 15:26

Gepubliceerd op: 5-12-2022 14:35

Uitkomst enquête VluchtelingenWerk

In september werd er een oproep gedaan om mee te doen aan een enquête van VluchtelingenWerk Nederland. Deze enquête was bedoeld om de behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne in kaart te brengen en om inzicht te krijgen op welke manieren VluchtelingenWerk haar dienstverlening kan verbeteren. De uitkomst van de enquête en panelgesprekken lees je in dit artikel.

In totaal hebben 577 mensen de vragenlijst ingevuld. Bedankt daarvoor! Daarnaast hebben 94 mensen meegedaan aan zowel fysieke-, als online panelgesprekken. Uit de enquête is duidelijk geworden dat veel mensen uit Oekraïne behoefte hebben aan meer informatie op de gebieden van:

  • Onderwijs;

  • Werk; en

  • Huisvesting.

VluchtelingenWerk is hard aan de slag gegaan om in deze behoeften te voorzien. Mede dankzij deze uitkomsten is er een aantal pilots gestart. Dit zijn projecten die nog in de beginfase zitten en worden getest. Eén van die pilots gaat over arbeidsparticipatie.In deze pilot begeleiden we vluchtelingen uit Oekraïne naar duurzaam en passend werk. Een andere pilot is gestart in samenwerking met Oefenen.nl, een website waar je online Nederlandse les kunt volgen. Ook is er een pilot over ouderschapsondersteuning begonnen, waarbij vluchtelingouders worden ondersteund bij het opvoeden tussen twee culturen. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van voorlichtingen, zoals over het thema “Werken in Nederland’. Ook zijn er verschillende webinars, bijvoorbeeld over verkeer en onderwijs in Nederland. Bovendien zijn de uitkomsten gedeeld met onze lobby-afdeling, om meer aandacht te krijgen voor deze onderwerpen.

Ook op RefugeeHelp wordt hard gewerkt aan deze belangrijke onderwerpen. De categorieën Werk en Inkomen, Onderdak en Rechtsbijstand en Registratie zijn vernieuwd. Op de pagina van Werk en Inkomen vind je bijvoorbeeld informatie over RefugeeWork: een platform waar een match wordt gemaakt op basis van vaardigheden met een werkgever en werknemer. Ook heeft RefugeeHelp een nieuwe categorie voor mensen die de Oekraïense nationaliteit niet hebben. In deze categorie staat informatie die voor hen is bestemd. 

Een kort overzicht van de antwoorden uit de enquête vind je in dit PDF bestand.

Wil je ook meedoen aan een enquête? Houd dan de website van RefugeeHelp in de gaten voor een oproep om je mening te delen.

Deel dit nieuwsbericht op sociale media