Hotline support
go back
ONDERDAK

Hieronder vind je een overzicht van initiatieven en organisaties waarmee je vluchtelingen kunt helpen bij het vinden van huisvesting en onderdak, en algemene informatie over opvang van vluchtelingen


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 7 december 2022

Op deze pagina lees je meer over de financiële gevolgen die het opvangen van vluchtelingen kan hebben op onder andere toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Effect opvang vluchtelingen op toeslagen, uitkeringen & belastingen

Het kabinet stelt voor om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geen effect te laten hebben op toeslagen, en wil een wet wijzigen met terugwerkende kracht, blijkt uit de kamerbrief van 6 april 2022. Dit moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als je merkt dat de opvang van vluchtelingen toch effect heeft op je toeslagen, neem dan direct contact op met de Belastingdienst. Verder heeft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geen gevolgen voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen, bleek uit de kamerbrief van 21 maart 2022. Ook is het belangrijk de uitkeringsinstantie en de gemeente te informeren als je een vluchteling opvangt, zodat het verblijf wordt aangemerkt als “tijdelijk verblijf”. Dit is vooral belangrijk wanneer de vluchtelingen uit Oekraïne op jouw adres worden ingeschreven in de BRP. Voor meer informatie kun je in de handleiding kijken van de Rijksoverheid via de onderstaande link.


Vluchtelingen in huis en verzekeringen

In de meeste gevallen zijn vluchtelingen die verblijven bij een gastgezin automatisch gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering van het gastgezin. Zij worden dan door de verzekeraar beschouwd als logé. Wat er precies gedekt wordt, kan echter per verzekeraar verschillen. Als vluchtelingen schade toebrengen aan de woning of inboedel van het gastgezin, dient in eerste instantie op de woonhuis- of inboedelverzekering geclaimd te worden. Je kunt daarom het beste altijd je verzekering op de hoogte stellen van de gewijzigde situatie, dan kunnen zij je meer informatie geven. De verzekeraars Centraal Beheer Achmea, Melior en AxaXL hebben afgesproken dat dit geen gevolgen heeft voor de premie van de verzekering. Als de aansprakelijkheidsverzekering, woonhuisverzekering of inboedelverzekering (afhankelijk van de veroorzaakte schade) van het gasthuishouden geen dekking biedt, kan een claim worden ingediend via de gemeente. Voor meer informatie, klik voor de handleiding van de Rijksoverheid of voor antwoorden op vragen over andere soorten verzekeringen op de onderstaande website.


Vergoeding voor vluchtelingen in huis nemen

Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.


Gevolgen opvang voor pensioen en uitkering

Als je je huis openstelt voor vluchtelingen kun je op de site van de SVB informatie vinden over de meldplicht hiervan en de gevolgen op je pensioen en uitkering.