Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Basisschool en middelbare school

Laatst gewijzigd: 13-3-2023 12:28

In Nederland hebben kinderen tot en met 16 jaar en soms tot 18 jaar leerplicht: ze hebben geen keuze en moeten naar school. Alleen bij ziekte hoeven ze niet naar school. Ook kunnen ze vrij vragen aan de school voor speciale momenten: bij een huwelijk, een begrafenis of feest- en gedenkdagen (zoals Eid-al-Fitr).

Basisschool

Kinderen van 4 tot en met ongeveer 12 jaar gaan naar de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen.

  • Groep 1 en 2 zijn de undefinedkleuterklassenundefined.

  • Vanaf groep 3 leren kinderen lezen, schrijven en rekenen.

  • In groep 8 moeten alle leerlingen een eindtoets maken: de Cito-toets. De uitslag daarvan geeft een schatting van het niveau van het kind voor de middelbare school. De leraar gebruikt de uitslag van de Cito-toets in het advies over de middelbare school voor het kind. De middelbare school neemt dit advies over.

Op de meeste basisscholen zijn speciale klassen voor kinderen die de taal nog niet kennen. Meestal gaan kinderen eerst naar zoundefinedn speciale klas om de taal te leren. Daarna worden ze ingedeeld in groep.

Nieuwkomersvoorzieningen en schakelklassen

Kinderen die net in Nederland zijn en geen Nederlands spreken, kunnen op bepaalde scholen onderwijs volgen om de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij zich voorbereiden om onderwijs te volgen aan een basisschool of middelbare school. 

De voorzieningen verschillen op basis van de leeftijd van de kinderen:

  • Voor kinderen tot 12 jaar zijn er nieuwkomersvoorzieningen. Dit kunnen speciale scholen zijn, of reguliere basisscholen met speciale klassen. Op de website van de organisatie LOWAN is een overzicht te vinden van scholen die dit aanbieden. Ouders kunnen hun kinderen bij deze scholen aanmelden.

  • Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar en net in Nederland zijn, gaan meestal eerst naar een internationale schakelklas (ISK) om Nederlands te leren. Na ongeveer 1 jaar gaan ze naar een gewone klas op een middelbare school.

Het lukt kinderen niet altijd om voor hun 18e naar een reguliere klas te gaan. Zij slaan de middelbare school over en gaan vaak direct studeren aan de laagste klas van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij halen dan hier hun diploma.

Middelbare school

Na de basisschool gaan kinderen naar de middelbare school.

Er zijn 4 niveaus op de middelbare school:

  1. Praktijkonderwijs: dit niveau bereidt leerlingen voor op werk of doorleren. Leerlingen krijgen op dit niveau weinig theorielessen, maar vooral praktische lessen. Na het praktijkonderwijs kun je meestal direct aan het werk. Ook kun je hierna verder leren.

  2. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): met dit diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  3. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo): met dit diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

  4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo): met dit diploma kun je naar een universiteit.

Speciaal onderwijs

In Nederland bestaat er naast het reguliere onderwijs ook speciaal onderwijs, zowel voor de basisschool als het voortgezet onderwijs. Dit is voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die specialistische ondersteuning nodig hebben. Zij krijgen daar de extra ondersteuning die ze nodig hebben.

De aanmelding voor speciaal onderwijs verloopt altijd via een reguliere school. Neem contact op met een school in de buurt, zij zullen je dan verder helpen met de aanmelding voor regulier onderwijs of eventueel aanmelden voor speciaal onderwijs.

Kosten basisschool en middelbare school

De basisschool en middelbare school worden betaald door de overheid. Sommige schoolspullen en reizen moeten ouders zelf betalen voor hun kind. Ouders met een laag inkomen krijgen soms korting van scholen of hoeven niet te betalen.