• آغاز
  • زندگی در مرکز پناهجویان

زندگی در مرکز پناهجویان

اگر در هالند درخواست پناهندگی می دهید، مستحق به داشتن سرپناه می باشید. اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) این سرپناه را برای شما تنظیم می کند.

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.