روند پناهندگی

هنگامی که در هالند برای پناهندگی درخواست می کنید، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر. معلومات بیشتر در مورد روند پناهندگی، زمان انتظار و حقوق خود را میتوانید در صفحه ذیل بخوانید .

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

در صورت داشتن شرایط می توانید در هالند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می باییست به درستی توضیح دهید که چرا درخواست پناهندگی می دهید.

منتظر مصاحبه دوم با IND

پس از اولین مصاحبه با اداره مهاجرت و تابعیت (IND)، باید منتظر مصاحبه دوم باشید. از زمان انتظار برای آماده سازی استفاده کنید. زمان انتظار به طور متوسط ​​بیش از 1 سال است.

تحویل دادن اسناد به IND

در طول پروسه پناهندگی خود، اسنادی را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تحویل میدهید. این اسناد داستان فرار شما را ثابت می کند. بخوانید که کدام اسناد را باید تحویل دهید و چگونه آنها را ارسال کنید.

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد پروسه تصمیمگیری را در اینجا بخوانید.

اعتراض علیه تصمیم IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ معلومات بیشتر در مورد اعتراض در محمکه های هالند را در اینجا بخوانید.

پروسه دوبلین

پولیس در تراپل می بیند که شما قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. یکی از کشور های دیگر اروپایی باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم میگیرد که شما وارد پروسه دوبلین می شوید.

کشور مبدا امن

اگر از کشوری هستید که به نظر دولت هالند در آنجا امنیت برقرار است، درخواست پناهندگی شما در یک پروسه سریع بررسی می شود. این روش با روش پناهندگی عمومی در هالند (AA) متفاوت است. شانس زیادی وجود دارد که اداره مهاجرت و تابعیت هالند(IND) درخواست پناهندگی شما را رد کند.

پروسه تمدید شده پناهندگی

در صورتی که IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، وارد پروسه تمدید شده پناهندگی(VA) می شوید. بعد از مصاحبه دوم، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.