Afbeelding met vraagtekens in verschillende kleuren

آنچه باید قبل از درخواست پناهندگی بدانید

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 1:28 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر پناهجو هستید، می توانید در هالند درخواست پناهندگی بدهید. برای درخواست پناهندگی، باید در Ter Apel ثبت نام کنید. سپس باید به اداره خدمات مهاجرت و تابعیت هالند(IND) توضیح دهید که به چه دلیل ار فرار کرده اید.

شما می توانید بر اساس این دلایل درخواست پناهندگی کنید

شما بر اساس دلایل ذیل درخواست پناهندگی کرده می توانید:

  1. زیرا شما از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، باور های سیاسی یا به این دلیل که به یک گروه اجتماعی تعلق دارید که زیر تبعیض قرار می گیرد، می ترسید.

  2. زیرا شما در معرض خطر مواجه شدن با مجازات مرگ، شکنجه یا کدام شکل دیگر از رفتار غیرانسانی در کشور مبدا خود هستید.

  3. زیرا شما می ترسید که قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ، در کشور مبدا خود شوید.

با این دلایل در کنوانسیون بین المللی پناهندگان توافق شده است. که هالند آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

شما در جریان پروسۀ پناهندگی با این سازمان ها مواجه خواهید شد

  • اداره مهاجرت و تابعیت هالند (IND): IND یک بخش از وزارت عدلیه و امنیت هالند است. IND بررسی می کند که آیا شما حق پناهنده شدن در هالند را دارید یا خیر. 

  • VluchtelingenWerk (VWN): VWN یک سازمان حقوق بشری است که مدافع حقوق پناهندگان و پناهجویان در هالند است. VWN مستقل است و برای IND، COA یا دولت هلند کار نمی کند. رضاکاران VWN پروسۀ پناهندگی را توضیح می دهند و در صورت تمایل می توانند از شما حمایت کنند. آنها همچنان می توانند در ارتباط گرفتن با دیگر سازمان ها به شما کمک کنند. VWN در تمام امکانات پناهگاۀ اداری مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) حضور دارد.

  • ادارۀ مرکزی پذیرش پناهجویان (Central Agency for the Reception of Asylum Seekers ، COA): COA یک بخش از وزارت عدلیه و امنیت هالند است. در طول پروسۀ پناهندگی، COA مسئول پناه گاه شما در هالند است. COA خانه، غذا و راهنمایی را برای پناهجویان در پناه گاه های هالند فراهم می کند.

  • شورای کمک حقوقی (Legal Aid Board، RvR): برای شما در جریان پروسۀ پناهندگی تان یک وکیل حقوقی را فراهم می سازد. شما نیاز به پرداخت مصارف وکیل را ندارید. RvR مستقل از دولت هالند کار می کند.

  • Nidos: سن شما کم تر از 18 سال است و هیچ یک از والدین (پدر و یا مادر) یا افراد دیگر بطور رسمی در هالند از شما مراقبت نمی کنند. با این حال بر اساس قوانین هالند، یک شخص باید بطور رسمی از شما مراقبت کند. این کار undefinedقیمومیتundefined نامیده می شود. Stichting Nidos برای شما یک شخص را فراهم می سازد که در هالند از شما مراقبت کند.

  • ادارۀ پولیس اتباع خارجی، شناسایی و قاچاق انسان (AVIM): AVIM یک بخش از پولیس هالند است. AVIM هویت و اسناد شما را بررسی می کند.

  • Royal Netherlands Marechaussee: Royal Netherlands Marechaussee یک بخش از اردو هالند است. همراه با AVIM ، Royal Netherlands Marechaussee هالند هویت و اسناد شما را بررسی می کند.

در جریان از شما انتظار این موارد می رود

در طول پروسۀ پناهندگی، شما باید به ادارۀ مهاجرت و تابعیت اثبات کنید که چرا برای پناهندگی درخواست می دهید. شما این کار را با جمع آوری ثبوت، برای مثال اسناد و نامه ها انجام می دهید. همچنان داستان پناهندگی خود را در طول مصاحبه با IND بیان می کنید.

مهم است که شما تمام معلومات مربوط به اینکه چرا فرار کرده اید را واضح و کامل به IND بگویید. VluchtelingenWerk Nederland می تواند به شما کمک کند تا برای مصاحبه با IND به درستی آماده شوید. IND براساس اسناد که ارائه می کنید و مصاحبه های که با IND دارید، تصمیم می گیرد که آیا شما جواز پناهندگی دریافت خواهید کرد یا خیر.

شما در Ter Apel به پناهندگی درخواست می کنید

اگر از راه زمینی وارد هالند می شوید و می خواهید درخواست پناهندگی بدهید، باید مرکز درخواست (AC) در Ter Apel بروید. این تنها جای در هالند است که درخواست پناهندگی خود را در آنجا شروع کرده می توانید. در هر جای هالند، می توانید تکت خط ریل یا بس را از پولیس برای سفر به Ter Apel تهیه کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟