پروسیجر عمومی پناهندگی (AA)

اخرین به روز رسانی: 5/26/2023, 7:05 AM

پروسیجر عمومی پناهندگی (AA) با مصاحبه دومی که با IND دارید، آغاز می شود. به این "مصاحبه مفصل" می گویند. زمانی که نوبت شما فرا میرسد به مصاحبه مفصل دعوت خواهید شد. پس از آن، پروسه AA شش الی نه روز را دربر میگیرد. طی پروسه AA توسط IND بررسی میشود که آیا شما در هالند حق پناهندگی دارید یا خیر. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید کند، آن را رد کند یا شما را شامل پروسه تمدید شده پناهندگی(VA) نماید. لطفاً توجه داشته باشید که وقتی AA شروع می‌شود، بعضی اوقات برای مصاحبه مفصل به یک پناهگاه نزدیک به دفتر IND منتقل می‌شوید. برای مصاحبه مفصل، شما را به دفتر IND انتقال میدهند، مگر اینکه فاصله آنقدر کوتاه باشد که بتوانید پیاده راه بروید.

مصاحبۀ تفصیلی

مصاحبۀ تفصیلی با IND دومین مصاحبه است. در این مصاحبه می توانید بطور مفصل تشریح کنید که چرا فرار کرده اید و چرا در هالند نیاز به محافظت دارید. کارمند IND همچنان در جریان مصاحبه سوالات را می پرسد و جواب های شما را تشریح می کند. مصاحبۀ تفصیلی یک مصاحبه مهم است. صادقانه، تفصیلی و واضح در مورد علت فرار خود صحبت کنید.

یک ترجمان در مصاحبه حضور می داشته باشد. ترجمان برای IND کار نمی کند و مستقل است. ترجمان هیچ تاثیری در تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما ندارد. کارمند IND سوالات را به زبان هالندی از شما خواهد پرسید. ترجمان این سوالات را به زبان شما ترجمه خواهد کرد. 

لطفاً توجه داشته باشید: اگر ترجمان و شما نمی توانید گپ ها یکدیگر را به خوبی درک کنید یا اگر متوجه شدید که ترجمان یک چیز متفاوت از آنچه شما می گویید را ترجمه می کند، فوراً بگویید. در چنین حالت IND به سراغ مترجم دیگری خواهد رفت. بسیار مهم است که سو تفاهمی وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر چنین باشد شما سوالات را به درستی درک نمی کنید. 

لطفاً توجه داشته باشید: در صورت تمایل می توانید یک ترجمان و کارمند IND از جنسیت خود را داشته باشید.

قبل از مصاحبه مفصل باید این را بدانید:

شما در بارۀ مصاحبۀ تفصیلی با وکیل حقوقی خود صحبت می کنید

 • بعد از مصاحبۀ تفصیلی، شما و وکیل تان در بارۀ گزارش که ادارۀ مهاجرت و تابعیت در مورد مصاحبه داده است، صحبت خواهید کرد.

 • اگر در گزارش IND کدام معلومات وجود ندارد یا نادرست است، به وکیل خود در بارۀ آن بگویید. بعد وکیل شما یک نامه را به IND ارسال می کند.

IND یک تصمیم ابتدایی اتخاذ میکند

سه گزینه وجود دارد:

 1. IND درخواست پناهندگی شما را تأیید می کند: نامه ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن نوشته شده است درخواست شما قبول شده است. سپس می توانید برای اجازۀ اقامت دائمی

  vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen

  اقدام کنید. اجازۀ اقامت موقت ممکن است در ظرف پنج سال باطل شود، مثلاً اگر کشور مبدا شما دوباره امن شود. همچنین در صورتیکه مشخص شود در مورد درخواست پناهندگی خود دروغ گفته اید، اجازۀ اقامت شما باطل شده می تواند.

 2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: شما یک نامه را از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «قصد رد» می گویند. این نامه دارای دلایل رد و عواقب آن برای شما است. شما چه کار را انجام داده می توانید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید.

 3. IND برای بررسی به زمان بیشتر نیاز دارد و نمی تواند ظرف 6 یا 9 روز در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد. IND درخواست شما را طی پروسه تمدید شده پناهندگی بررسی خواهد نمود.

جواب دادن به رد شدن

 • شما در مورد نامۀ که ادارۀ مهاجرت و تابعیت (IND) undefinedقصد رد نمودنundefined درخواست شما را اعلام نموده است، با وکیل خود صحبت می کنید.

 • وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا با یک نامۀ به قصد IND پاسخ دهد. این نامه undefinedStandpointundefined یا نقطه نظر نامیده می شود. IND باید نقطه نظر را در نظر بگیرد.

 • پس از خواندن دیدگاه ها، IND تصمیم می گیرد که آیا اراده را اصلاح کند یا خیر.

IND تصمیم نهایی را می گیرد

 • با این تصمیم یک نامه از ادارۀ مهاجرت و تابعیت (IND) دریافت خواهید کرد. 3 احتمال وجود دارد:

 1. پس از خواندن نقطه نظر (standpoint)، IND درخواست پناهندگی شما را تایید می کند. شما نامه ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن درخواست پناهندگی شما تایید شده است. این نامه همچنان نشان می دهد که آیا شما دارای وضعیت - a هستید یا وضعیت - b.

 2. IND برای بررسی به زمان بیشتر نیاز دارد و نمی تواند ظرف 6 یا 9 روز در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد. IND پروسس کردن درخواست شما را در روش گسترش یافته پناهندگی (VA) ادامه خواهد داد.

 3. IND درخواست شما را رد می کند: شما یک نامه را از IND دریافت خواهید کرد که در آن رد شدن درخواست پناهندگی شما بیان شده می باشد. این نامه undefinedتصمیمundefined نامیده می شود. تصمیم شامل دلایل رد شدن است. IND ممکن است دلایل را براساس نقطه نظر وکیل تغییر داده باشد. وکیل در مورد این تصمیم با شما بحث خواهد کرد. 

این کار چه عواقب دارد؟

شما دیگر نمی توانید در هالند بمانید و باید به کشور مبدا خود بازگردید. ادارۀ بازگشت و خروج هالند (DT undefined V) در بارۀ بازگشت تان با شما صحبت خواهد کرد.

اعتراض به تصمیم IND