کشور مبدا امن

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 10:56 AM

اگر از کشوری هستید که به نظر دولت هالند در آنجا امنیت برقرار است، درخواست پناهندگی شما در یک پروسه سریع بررسی می شود. این روش با روش پناهندگی عمومی در هالند (AA) متفاوت است. شانس زیادی وجود دارد که اداره مهاجرت و تابعیت هالند(IND) درخواست پناهندگی شما را رد کند.

فهرست کشورهای مبدأ امن

آیا کشور مبدأ شما در این لیست است و آیا در یکی از گروه های استثنا قرار نمی گیرید؟ سپس

IND
درخواست پناهندگی شما را با رویه تسریع رسیدگی خواهد کرد.

شما یک مصاحبه با IND خواهید داشت

IND سوالاتی در مورد شما، سفر شما به هالند و دلیل فرار شما می پرسد. شما 1 فرصت دارید که به وضوح توضیح دهید که چه کسی هستید و چرا فرار کرده اید. با جزئیات به IND بگویید که چرا در کشوری که از آن آمده اید به خطر شخصی مواجه هستید. و چرا در هالند به محافظت نیاز دارید؟

 • در طول مصاحبه، می توانید اسناد را به عنوان اثبات داستان خود به IND تحویل دهید. IND پس از تحویل گیری اسناد، سند رسید این اسناد را به شما میدهد.

 • همیشه از نام واقعی استفاده کنید. نامی را که در اسناد جعلی نوشته شده است، گزارش ندهید. اگر در طول سفر از نام مستعار استفاده کردید، به IND بگویید. IND اصل بودن اوراق شما را بررسی می کند. اگر در مورد هویت خود دروغ بگویید، می تواند در پروسه پناهندگی به نقص تان تمام شود.

 • بعضی اوقات صحبت کردن در مورد داستان پناهندگی تان سخت است. اگر صحبت کردن در مورد یک چیز برایتان دشوار است، این موضوع را به وضاحت توضیح کنید. همچنان اگر نمی توانید یک چیزی را به یاد بیاورید، آنرا بگویید.

 • هر گونه زخم یا شکایت جسمی یا روانی مربوط به داستان فرارخود را به کارمند IND بگویید. IND شاید تصمیم بگیرد که شما را برای معاینۀ طبی معرفی کند.

 • لطفاً توجه داشته باشید: در صورت تمایل می توانید یک ترجمان و کارمند IND از جنسیت خود را داشته باشید.

 • در صورت تمایل یک کارمند

  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
  می تواند در مصاحبه شما با IND حضور داشته باشد.

 • IND گزارشی از مصاحبه تهیه می کند. پس از مصاحبه، شما و وکیلتان در مورد گزارش IND بحث می کنید. اگر معلوماتی در گزارش IND وجود ندارد یا نادرست است، به وکیل خود بگویید.

IND یک تصمیم ابتدایی اتخاذ میکند

سه گزینه وجود دارد:

 1. IND درخواست پناهندگی شما را تأیید می کند: یک نامه را از IND دریافت خواهید کرد که بیان می کند درخواست شما تایید شده است. سپس می توانید برای اجازۀ اقامت دائمی اقدام کنید. اجازۀ اقامت را در ظرف پنج سال باطل شده می تواند، برای مثال اگر کشور مبدا شما دوباره امن شود. در صورتیکه معلوم شود در طول درخواست پناهندگی خود حقیقت را نگفته اید، اجازۀ اقامت شما نیز باطل شده می تواند.

 2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: شما یک نامه را از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «قصد رد» می گویند. این نامه دارای دلایل رد و عواقب آن برای شما است. شما چه کار را انجام داده می توانید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید.

 3. IND برای بررسی به زمان بیشتر نیاز دارد و نمی تواند ظرف 6 یا 9 روز در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد. IND درخواست شما را طی پروسه تمدید شده پناهندگی بررسی خواهد نمود.

پاسخ شما به تصمیم منفی IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان بگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.