Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Twee mensen in een overleg met dossiers

Wadan amaan ah aad ka soo jeedid

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 5/30/2023 11:54 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Ma waxaad ka timid waddan ay dowladda Nederlaan u aragto inuu amaan yahay? Markaa waxaa dacwadaada looga howlgalayaa dacwadda deg dega. Rajada wey badan tahay in Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) ay codsigaaga soo diidaan.

Liiska waddamada laga yimid ee amaanka ah

Ma ku jiraa waddankaaga aad ka soo jeedid liiska kumana jirtid mid ka mid ah xaaladaha gaarka? Markaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
IND waxey codsigaaga magangelyodoonka uga howlgalayaan dacwada deg dega ah.

Waxaad la yeelaney IND 1 wadahadal

Waxey IND ku weydiineysaa suundefinedaalo adiga kugu saabsan, safarkaaga Nederlaan ku timid iyo sababta aad u soo qaxday. waxaad heleysaa 1 fursad aad si waadix ah u sharaxdo qofka aad tahay iyo sababta aad u soo qaxday. Si faahfaahsan ugu sheeg IND sababta aad adiga qatar ugu jirtey waddanka aad ka timid. Iyo sababta aad badbaado uga baahan tahay Nederlaan.

 • Waqtiga wareysiga dokumentiyada waad siin kartaa IND si aad u cadeyso dhibaatada soo qixidaada. Waxaa lagu siinayaa cadeyn warqad ah haddii ay IND dokumenti kaa qaadaan.

 • U sheeg mar walba magacaaga dhabta ah. Ha dhiibanin magaca dokumentiga aqoonsiga ee faalsaha ku qoran. U sheeg IND haddii aad magac kale aad soo isticmaashay waqtigii safarkaaga. IND waxey fiirinayaan in waraaqahaaga sax yihiin. Dhibaato ayey u keeni kartaa codsigaaga magangelyodoonka haddii aad been ka sheegto shaqsiyadaada.

 • Mararka qaar way adagtahay inaad ka hadasho sheekadaada qaxoontinimo. Sicad u sharax arrintan haddii aad dareemayso culays si aad arrintaa uga hadasho. Ama haddii aanad waxa xasuusanin.

 • Ma leedahay calaamado ama dhibaato maskaxda oo ku shaqo leh soo qixitaankaaga? U sheeg taasi IND. Waxaa IND kuu bandhigi karaan baaritaan caafimaad.

 • Waxaa kuu tarjumi kara iyo ku wareysan kara shaqaalaha IND oo jinsiga aad adiga tahay haddii aad rabto.

 • Waxaa suura gal ah in shaqaalaha

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Ururka Qaxootiga Caawiya (VWN)
  kula joogo marka aad leedahay wareysiga IND haddii aad rabto.

 • IND waxey wareysiga ka sameyneysaa qoraal. Wadahadalka kadib waxaad kala hadleysaa garyaqaankaaga qoraalka IND. U sheeg garyaqaankaaga haddii qoraalka IND warbixin ka maqan yihiin ama sax ahayn.

Waxaa IND sameyneysaa go'aanka 1aad

Waxaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
IND
gaareysaa goundefinedaanka 1aad ee codsigaaga magangelyodoonka iyadoo lagu saleynaayo wareysiyada, dokumentigaaga iyo cadeymada kale. Taasi waxaa la yiraahdaa undefinedgoundefinedaanka horeundefined. Waxaa suura gal ah 3 arrimood:

 1. IND codsigaaga wey ogolaadeen:waxaad heleysaa warqad ay ku qoran tahay in cosigaaga magangelyada la ogolaaday. Waxaad heleysaa sharci deganaansho magangelyo, kaasoo soconaayo 5 sano laga bilaabo waqtiga aad magangelyada weydiisatay.

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  foomka M35-H
  . Markaa ka dib waxaad
  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  codsan kartaa sharci deganaansho magangelyo oo aan
  waqti ku xirnayn.

 2. IND waxey ku talo jirtaa iney codsigaaga magangelyodoonka soo diido:waxaad IND ka heleysaa warqad ku qoran in IND ku talo jiraan iney codsigaaga magangelyo soo diidayaan. Warqadaan waxa loo yaqaan undefineddiidmada damacsan yahayundefined. Warqadaan waxaa ku qoran sababaha loo soo diidaayo iyo wixii cawaaqib ay kugu yeelaneyso

 3. Waxa IND u baahan tahay waqti dheeraad oo baaritaan:IND ayaa codsigaaga kaga howlgaleysa dacwada magangeyodoonka ee la dheereeyey (VA).

Jawaabtaada marka ay IND damacsan tahay iney codsigaaga magangelyada soo diido

Waxaad warqada IND kala hadleysaa garyaqaankaaga. Garyaqaanka wuxuu dacwada guud ee magangeyodoonka heystaa 1 beri oo uu warqada IND uga jawaabo. Warqadan waxaa la yiraahdaa aragtida kale undefinedzienswijzeundefined. IND waa iney ku xisaabtantaa warqada aragtida kale ee garyaqaanka.

Cawaaqibta ay leedahay haddii IND codsigaaga magangelyodoonka soo diido

Ma sii joogi kartid Nederlaan oo waa inaad ku noqotaa waddanka aad ka soo jeedo. Waxa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega dib u Noqoshada iyo Bixitaanka (DT&V)
kula yeelaneysaa wadahadal ku saabsan dib u noqoshadaada

Maqaalkan ma ku caawiyey?