Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Twee mensen in een overleg met dossiers

Laga soo xigtay: pexels / Christina Morillo

Wadan amaan ah aad ka soo jeedid

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 8/30/2023 11:16 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Ma waxaad ka timid waddan ay dowladda Nederlaan u aragto inuu amaan yahay? Markaa waxaa dacwadaada looga howlgalayaa dacwadda deg dega. Rajada wey badan tahay in Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) ay codsigaaga soo diidaan.

Liiska waddamada laga yimid ee amaanka ah

Ma ku jiraa waddankaaga aad ka soo jeedid liiska kumana jirtid mid ka mid ah xaaladaha gaarka? Markaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
IND waxey codsigaaga magangelyodoonka uga howlgalayaan dacwada deg dega ah.

Waxaad la yeelaney IND 1 wadahadal

Waxey IND ku weydiineysaa su'aalo adiga kugu saabsan, safarkaaga Nederlaan ku timid iyo sababta aad u soo qaxday. waxaad heleysaa 1 fursad aad si waadix ah u sharaxdo qofka aad tahay iyo sababta aad u soo qaxday. Si faahfaahsan ugu sheeg IND sababta aad adiga qatar ugu jirtey waddanka aad ka timid. Iyo sababta aad badbaado uga baahan tahay Nederlaan.

 • Waqtiga wareysiga dokumentiyada waad siin kartaa IND si aad u cadeyso dhibaatada soo qixidaada. Waxaa lagu siinayaa cadeyn warqad ah haddii ay IND dokumenti kaa qaadaan.

 • U sheeg mar walba magacaaga dhabta ah. Ha dhiibanin magaca dokumentiga aqoonsiga ee faalsaha ku qoran. U sheeg IND haddii aad magac kale aad soo isticmaashay waqtigii safarkaaga. IND waxey fiirinayaan in waraaqahaaga sax yihiin. Dhibaato ayey u keeni kartaa codsigaaga magangelyodoonka haddii aad been ka sheegto shaqsiyadaada.

 • Mararka qaar way adagtahay inaad ka hadasho sheekadaada qaxoontinimo. Sicad u sharax arrintan haddii aad dareemayso culays si aad arrintaa uga hadasho. Ama haddii aanad waxa xasuusanin.

 • Ma leedahay calaamado ama dhibaato maskaxda oo ku shaqo leh soo qixitaankaaga? U sheeg taasi IND. Waxaa IND kuu bandhigi karaan baaritaan caafimaad.

 • Waxaa kuu tarjumi kara iyo ku wareysan kara shaqaalaha IND oo jinsiga aad adiga tahay haddii aad rabto.

 • Waxaa suura gal ah in shaqaalaha

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Ururka Qaxootiga Caawiya (VWN)
  kula joogo marka aad leedahay wareysiga IND haddii aad rabto.

 • IND waxey wareysiga ka sameyneysaa qoraal. Wadahadalka kadib waxaad kala hadleysaa garyaqaankaaga qoraalka IND. U sheeg garyaqaankaaga haddii qoraalka IND warbixin ka maqan yihiin ama sax ahayn.

Waxaa IND sameyneysaa go'aanka 1aad

Waxaa IND gaareysaa go'aanka 1aad ee codsigaaga magangelyodoonka iyadoo lagu saleynaayo wareysiyada, dokumentigaaga iyo cadeymada kale. Waxaa suura gal ah 3 arrimood: Ogolaansho, diidmo ama waqti dheeraad oo loo baahan yahay.

Jawaabtaada marka ay IND damacsan tahay iney codsigaaga magangelyada soo diido

Waxaad warqada IND kala hadleysaa garyaqaankaaga. Garyaqaanka wuxuu dacwada guud ee magangeyodoonka heystaa 1 beri oo uu warqada IND uga jawaabo. Warqadan waxaa la yiraahdaa aragtida kale 'zienswijze'. IND waa iney ku xisaabtantaa warqada aragtida kale ee garyaqaanka.

Cawaaqibta ay leedahay haddii IND codsigaaga magangelyodoonka soo diido

Haddii ay IND ay codsigaaga magangelyo soo diido, ma sii joogi kartid Nederlaan oo waa inaad ku noqotaa waddanka aad ka soo jeedo. Waxa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega dib u Noqoshada iyo Bixitaanka (DT&V)
kula yeelaneysaa wadahadal ku saabsan dib u noqoshadaada

Qodobkan ma ku caawiyay?