Konular

show menu options

TR

Türkçe

Turkish
Mülteciler, Hollanda'nın Ter Apel köyünde kayıt yaptırmak için sırada bekliyor

Kaynak: Inge van Mill

İltica oturum izni için koşullar

Son güncelleme: 25.02.2024 16:07
Bu makaleyi paylaş

Hollanda'da belirli koşullar altında iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Göç ve Vatandaşlığa Geçme Dairesi), bu koşulları karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirir. Sonrasında IND a veya b iltica oturum iznini alacağınızı da belirler. Yurt dışında oldğunuzda Hollanda'da iltica başvurusunda bulunmanız mümkün değildir.

İltica başvurusunu sadece Hollanda'da bulunduğunuzda yapabilirsiniz

Hollanda'da değil de başka bir ülkede misiniz? O halde Hollanda'da iltica başvurusunda bulunamazsınız. İltica başvurusunu internet üzerinden de yapamazsınız. İltica başvurusunda bulunmak için Hollanda'da olmanız gerekir.

Hollanda'daki

Ekstra açıklama için burayı tıklayın
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
, geçici iltica oturum izni alıp almayacağınıza ve hangi geçici iltica oturum iznini alacağınıza karar verir. Bu nedenle IND bir karar vermek için sizinle Hollanda'da görüşmeler yapacaktır. Neden kaçtığınıza ilişkin tüm bilgileri IND'ye açık ve eksiksiz olarak vermeniz önemlidir.

Ekstra açıklama için burayı tıklayın
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
, IND ile yapacağınız görüşmelere hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Bu nedenlerden dolayı iltica oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz

Aşağıda belirtilen durumlarda Hollanda'da iltica oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz:

  • ırkınız, dininiz, uyruğunuz, siyasi görüşünüz nedeniyle veya ayrımcılığa uğrayan bir sosyal gruba ait olduğunuz için, geldiğiniz ülkede zulüm görmekten korkuyorsanız.

  • geldiğiniz ülkede ölüm cezası, işkence veya başka türlü insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kalma riski altındaysanız.

  • geldiğiniz ülkede savaş gibi bir silahlı çatışmadan kaynaklanan şiddetin mağduru olmaktan korkuyorsanız.

Bu 3 sebep uluslararası anlaşmalarda kabul edilmiştir. Örneğin

Ekstra açıklama için burayı tıklayın
Mülteci Sözleşmesi
'nde. Hollanda bu anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar mültecilere nasıl davranılması gerektiğini belirtmektedir.

Hollanda'da 2 farklı iltica izni vardır: a ve b

IND'ye göre iltica hakkına sahip misiniz? O halde bir iltica oturum izni edinebilirsiniz. Hollanda'da iki tür iltica oturma izni vardır. Şöyle ki, A zemininde veya B zemininde bir izin. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Göç ve Vatandaşlığa Geçme Dairesi), geçici iltica oturum iznini alıp alamayacağınıza ve hangi geçici iltica oturum iznini alacağınıza karar verir. Size doğru nedenden dolayı iltica hakkı tanınıyor olması önemlidir. Hollanda'daki A ve B iltica izinleri arasındaki farkı buradan okuyun:

  • A gerekçeli iltica izni IND'nin menşe ülkenizde kişisel olarak zulüm riskiyle karşı karşıya olduğunuza kanaat getirmiş olması durumunda siz bu izni edineceksiniz. Irkınız veya uyruğunuz), dininiz, siyasi inançlarınız nedeniyle veya belirli bir sosyal grubun parçası olduğunuz için. Mesela LGBTİ+ olduğunuz için.

  • B gerekçesi ile iltica izni IND, menşe ülkenizin oradan gelen herkes için tehlikeli olduğunu kanaatinde oldğunde size bu izni verilecektir. Veya yukarıda A gerekçesi kapsamında belirtilenler dışında bir nedenden dolayı kişisel olarak risk altında olduğunuzda.

IND, iltica oturum izni edineceğinize mi karar verdi? IND'den aldığınız yazı, bunun A gerekçesine mi yoksa B gerekçesine mi dayalı bir oturum izni olduğunu belirtir. Her iki iznin geçerlilik süresi beş yıldır.

Size doğru nedenle iltica verilmesi önemlidir

Oturum iznindeki fark önemli görünmüyor çünkü kaldığınız süre boyunca Hollanda'da aynı haklara sahipsiniz. Yine de önemlidir çünkü bu durum, bazen Hollanda'da ne kadar süre ve neden kalabileceğinizi etkiler.

Diyelim ki geldiğiniz ülkende bir savaş var ve bu nedenle ülkeniz herkes için tehlikelidir. Bu durumda bu sizin için de öyledir. Bu nedenle B gerekçesi ile bir iltica izni edinebilirsiniz. Dini bir gruba ait olduğunuz için de kişisel tehlike altında mısınız? Risk altındaki bir dini gruba ait olduğunuz için A gerekçesi ile iltica talebinde bulunabilirsiniz.

Geldiğiniz ülkendeki savaş bittiğinde, B gerekçesi ile edinilmiş olan iltica izninizi kaybedebilirsiniz. Ancak, A gerekçsei ile iltica izniniz olduğunda IND'ye göre hâlâ risk altındasınız. Çünkü belirli bir dini gruba mensup olduğunuz için ülke sizin için hâlâ tehlikelidir. Bu durumda oturum izniniz geçerli olduğu sürece Hollanda'da kalabilir, hatta yeni bir oturum iznine başvurabilirsiniz.

Bu nedenle, iltica başvurusunda bulunduğunuzda neden kaçtığınızı açık ve eksiksiz bir şekilde açıkladığınızdan emin olun. Bu durumda, siz hâlâ risk altındayken menşe ülkenizdeki durum değişirse, IND oturum izninizi iptal edememektedir.

IND, oturum izninizi 5 yıldan önce iptal edebilir

A-zemini iltica oturum izniniz var ancak, kişisel olarak geldiğiniz ülkede artık risk altında değil misiniz? O halde IND, iltica oturum izninizi geri alabilir. Örneğin, menşe ülkeniz dini grubunuz için yeniden güvenli olduğu için.

B-zemininde bir iltica oturum izniniz mi var ve menşe ülkeniz tekrar güvenli midir? Bu durumda IND iltica oturum izninizi geri alabilir. Örneğin, menşe ülkenizdeki savaş sona erdiği için.

Hollanda 'da iltica başvurusu işlemi şu şekilde gerçekleşir

İltica başvurusunda bulunmak mı istiyorsunuz? O halde Ter Apel'de iltica süreci için nasıl kayıt olacağınızı buradan okuyun.

Hollanda'da iltica prosedürü ne kadar sürüyor?

IND'nin iltica prosedürünüze karar vermesi için 15 ay süresi vardır. Durumun neden böyle olduğunu ve tüm bekleme sürelerinin ne olduğunu buradan okuyun.

Bu makale size yardımcı oluyor mu?