Konular

show menu options
Türkçe (Turkish)IND'nin kararını temyiz etmek

Son güncelleme: 20.03.2023 09:51

Göç ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi (IND) iltica başvurunuzu reddetmiştir. Bu reddedilmeyle hemfikir olmadığınızda ne yapabilirsiniz? Hollanda mahkemesinde temyiz etme hakkında bilgileri buradan okuyun.

Bu şekilde itiraz edersin

IND
undefinednin kararına katılmıyor musunuz? O halde avukatınız mahkemeye başvurabilir. İstedeğiniz halde bu husus avukatınızla görüşün.

İtiraz etmeye mi karar verdiniz? Avukatınız itiraz ederse, INDundefinednin kararının haklı olup olmadığına mahkeme karar verecektir. Mahkeme, (yine de) oturum izni alıp almayacağınıza karar vermeyecektir ve INDundefinednin prosedürü doğru bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirecektir.

Mahkeme, IND'nin prosedürü gerektiği gibi yürütmediğine karar vermiştir

Bu durumda IND yeni bir karar vermelidir. IND bu durumda kaçış hikâyenizi ve belgelerinizi tekrar incelemelidir. Çoğu zaman IND ile yeniden bir görüşme yapıyor olursunuz.

Mahkeme, IND'nin prosedürü usulüne uygun olarak yürüttüğüne karar vermiştir

Bu durumda Hollandaundefinedyı terk etmeniz gerekir veya tekrar bir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz.

Mahkemenin kararına katılmıyor musunuz? O halde avukatınız

Danıştay
undefineda başvurabilir. Bu husus, mahkeme kararından itibaren 1 hafta içinde yapılmalıdır. Bunu istediğiniz halde bu hususu avukatınızla görüşün. IND de mahkemenin kararını temyiz edebilir.