• Ana sayfa
 • Barınma yerinden memnun değilseniz bunu yapabilirsiniz.
İki çocuk bir sığınma evinin arazisinde yürüyor
Kaynak: ANP
Bilgi
Barınma yerinden memnun değilseniz bunu yapabilirsiniz.
Son güncelleme: 28.03.2024 08:49

Kaldığınız sığınaktan memnun değil misiniz? O halde COA veya belediye ile konuşabilir, şikâyet veya protesto edebilirsiniz.

Barınma yerinizi COA veya belediye ayarlamaktadır.

Hollanda'da iltica başvurusunda bulunursanız veya başvurmak istiyorsanız,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
size kalacak yer sağlamalıdır. COA'ya bu görev Hollanda devleti tarafından verilmiştir. İltica yerinin karşılaması gereken şartlar konusunda da anlaşmalar yapılmıştır. Hollanda'daki her barınma yeri COA'ya ait değildir. Bazen sorumlu olan belediyedir.

Barınma yerindeki koşullardan dolayı memnuniyetsizlik

Bir barınma yerinin koşullarını iyi bulmayabilirsiniz. Kötü koşullar örneğin şunlardır:

 • Barınma yeri konaklama için uygun değildir. Çok soğuk, kirli veya çok az mahremiyet vardır.

 • Barınma yerindeki yiyeceklerin kalitesi iyi değildir.

 • 18 yaşından küçük çocuklar için eğitim yoktur.

 • Bir barınma yerinde çok az aktivite vardır.

Barınma yerinin çalışanları ile görüşme yapmak

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri nedeniyle barınma yerinizden memnun değil misiniz? Ya da başka bir husustan? O halde, barınma yerinizin çalışanları ile görüşebilirsiniz. Barınma yerindeki sorunlar hakkında görüşmek istediğinizi belirtin.

Bu görüşmeye hazırlanabilirsiniz. Örneğin, sorunları kendiniz için listeleyerek. Sorunların çözümlerini halihazırda biliyorsanız, bunları da ekleyebilirsiniz.

Barınaktaki imkânlar iyi değil midir?
Yemeğin kalitesi iyi değil midir?
Barınma yerinizde yapılacak çok az aktivite mi var?
18 yaşından küçük çocuklar için eğitim yok mudur?

Şikâyette bulunmak

COA veya belediye ile görüşmeniz mümkün değil midir? Veya görüşme, barınma yerinde kalmanızı iyileştirmedi mi? O halde COA'ya veya belediyeye barınma konusunda şikâyette bulunabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle şikâyette bulunabilirsiniz.

COA'ya şikâyette bulunmak

COA'ya iki şekilde şikâyette bulunabilirsiniz:

 • Bunun için COA şikâyet formunu kullanabilirsiniz. COA'nın şikâyet prosedürü sakinlerle ilgili şikâyetler için tasarlanmamıştır. Bu konuda bulunduğunuz barınma yerindeki bir COA çalışanıyla iletişime geçebilirsiniz.

COA şikâyet formu
Burada Hollandaca COA şikâyet formunu bulacaksınız. Mektubu bulunduğunuz yerin yöneticisine veya COA Juridische Zaken (Hukuk İşleri) bölümüne teslim ediyorsunuz.

 • COA'ya yazılı olarak da şikâyette bulunabilirsiniz. Yazınız veya e-postanız Hollandaca veya İngilizce olarak düzenlenmelidir. Yazınızı veya e-postanızı şu adrese gönderiyorsunu: Team Juridische zaken (Hukuk İşleri Ekibi) Postbus 30203 2500 GE Den Haag info@coa.nl

Belediyeye şikâyette bulunmak

Barınma yeriniz, COA değil belediye idaresi altında mıdır? O zaman belediyeye şikâyette bulunmalısınız. Nasıl şikâyette bulunabileceğiniz, belediyeye bağlıdır. Bazen barınma yerinde belediyenize nasıl ulaşacağınız konusunda bilgi bulabilirsiniz.

Belediyelerin iletişim bilgileri
Bu web sitesi, Hollanda'daki tüm belediyelerin iletişim bilgilerini içeriyor. Barınma yerinizin bulunduğu belediyenin adını burada bulun. Belediye ile e-posta, posta veya telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Genelde sadece Hollandaca veya İngilizce olarak iletişim kurabiliyorsunuz.

Şikâyetiniz çözümlenmediğinde yapabilecekleriniz şunlardır

Barınma yeri hakkında gösteri yapmak

Barınma yerinden memnun değilseniz, protesto da edebilirsiniz. Hollanda'da, protesto hakkı Hollanda anayasasında yer almaktadır. Bu husus, Hollanda'da geçerli olan ifade özgürlüğü kapsamındadır. Henüz 5 yıllık bir iltica oturum izniniz yoksa da protesto edebilirsiniz.

Protesto etmek mi istiyorsunuz? O halde şu hususlar sizin için önemlidir:

 • Belediyeye protesto yapacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Bunu belediyenizin web sitesi aracılığıyla 48 saat önceden yapın. Belediye protestonuza destek vermeli. Örneğin, protestonuz için trafik kontrolörlerine ihtiyacınız varsa belediye bunu sizin için ayarlamalıdır. Kendi başınıza protesto edecekseniz, bunu bildirmek zorunda değilsiniz.

 • Protesto etmek için izin almanıza gerek yoktur. Ayrıca devletten izin almanıza da gerek yoktur.

 • Polis protestonuzu öylece dağıtamamaktadır. Protestonuzu sadece belediye başkanı kısıtlayabilmekte veya bunu yasaklayabilmektedir.

 • Gösteri yaparken polis sizi halktan korumalıdır.

Bu makale hakkında ne düşünüyorsunuz?