Barınma yerinde bir kadın telefonuyla konuşuyor
Bilgi
Bir ev beklerken barınma yerinde kalmak
Son güncelleme: 01.05.2024 09:06

İltica oturum izniniz var ve Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)'nın barınma yerinde bir ev mi bekliyorsunuz? Bu sayfada durumunuza ilişkin önemli bilgileri okuyabilirsiniz.

Size bir ev tahsis edilene kadar barınma yerinde yaşamaya devam edeceksiniz

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
'den (Göç ve Vatandaşlığa Geçme Dairesi) bir iltica oturum izni aldıktan sonra
COA
sizin için bir belediye seçer. O belediyenin size bir an önce ev bulması gerekir. Hollanda'da konut sıkıntısı nedeniyle size bir ev bulunması uzun zaman alabilir. O zamana kadar bir COA barınma yerinde kalacaksınız.

Barınma yerinde haklarınız ve yükümlülükleriniz şunlardır

Halihazırda bir oturum izniniz varsa COA'nın olanaklarından yararlanma hakkına sahipsiniz. Şöyle ki:

  • COA'dan yaşam ve yemek parası alırsınız. Henüz kendi ödeneğiniz için başvuruda bulunamazsınız. Bu ancak kendi evinize taşındığınızda mümkün olacaktır.

  • Sağlık bakımınız için COA aracılığıyla bir ücret almaya devam edeceksiniz.

    Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
    (İlticacılara Yönelik Tıbbi Bakım Yönetmeliği) kapsamına giriyorsunuz. Bu durumda henüz sağlık sigortası yaptırmanıza gerek yoktur. Bunu ancak, kendi evinize taşındığınızda yaparsınız.

COA'ya bildirimde bulunma yükümlülüğü sizin için hâlâ geçerlidir. Bu durum, COA'ya haftada bir kez bildirim yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Bunlar COA barınağında haklarınız ve yükümlülüklerinizdir
Bu sayfada Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)'da (İlticacılar Barındırma Merkezi Kuruluşu) barınma ile ilgili hak ve yükümlülüklerinizin neler olduğunu okuyabilirsiniz.

Ancak, aile birleşimi için başvurabilirsiniz

Oturum izni başvurunuz onaylandı ve aile üyelerinizi Hollanda'ya getirmek mi istiyorsunuz? O halde iltica oturum izninizi aldıktan sonra 3 ay içinde aile birleşimi başvurusunda bulunmalısınız. IND, aile üyelerinizin Hollanda'ya gelip gelmeyeceğine karar verir.

Bazen size bir ev bulunması uzun zaman alır, böylece IND ailenizin Hollanda'ya gelebileceğine karar verdiğinde siz hâlâ COA barınma yerinde kalıyor olabilirsiniz. Aileniz bu durumda Hollanda'ya gelebilir. Bu nedenle onlar da COA barınma yerinde kalacaklar.

Aile birleşimi için başvurmak
Bu sayfada Hollanda'da aile birleşimi başvurusu hakkında bilgi bulacaksınız.

Sizi misafir eden bir aile yanında yatıya kalabilirsiniz

İltica oturum izniniz varsa ve kendi evinizi bekliyorsanız, geçici olarak sizi misafir eden bir ailenin yanında kalabilirsiniz. Sizi misafir eden bu aile, arkadaşlardan, aileden ve hatta misafir eden aile olarak kayıtlı olan tanımadık kişilerden oluşabilir. Yatıya kalma başvurunuz COA tarafından onaylandığında, yatıya kaldığınız süre boyunca barınma yerinde bildirimde bulunma zorunluluğunuz yoktur.

Takecarebnb
Bir misafir aile yanında kalmak için Takecarebnb web sitesinde kaydolun.
Bu makale hakkında ne düşünüyorsunuz?