Arap Baharı, Yemen'deki yozlaşmış devlete karşı şiddetli ve şiddet içermeyen gösterilere ve protestolara yol açtı. Yemen'in başkenti Sanaa'da sokaklar doldu
Kaynak: Shutterstock, ymphotos
Haberler
Yemen'den kaçanların iltica işlemleri artık daha uzun sürecektir
Yayınlama: 26.03.2024 08:50

Yemen'den mi kaçtınız? O halde bundan sonra diğer milliyetlere sahip olanlarla aynı iltica prosedüründen geçeceksiniz. Önce Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Göç ve Vatandaşlığa Geçme Dairesi), Yemen'den gelen kişilerin iltica başvurularını daha hızlı ve farklı bir şekilde işleme alıyordu. Yemen'den geliyorsanız IND'nin iltica başvurunuzu artık nasıl değerlendireceğini buradan okuyun.

Hollanda'da hâlâ iltica talebinde bulunabilirsiniz ancak, kişisel durumunuz hakkında daha fazla bilgi vermelisiniz

IND
, Yemen'deki durumun belir bir grup kişiler için hâlâ güvensiz olduğunu düşünüyor ve eğer Yemen'den geliyorsanız Hollanda'da iltica hakkı edinme ihtimaliniz hâlâ vardır. Ancak, IND iltica başvurunuzu farklı şekilde değerlendirecektir. Şu 2 husus değişecektir:

  • IND önceden, Yemen'den kaçmış olduğunuzda iltica başvurunuzla ilgili daha hızlı karar veriyordu. Artık iltica başvurunuzu diğer tüm uyrukların başvuruları kadar hızlı bir şekilde değerlendirecekler.

  • IND önceden Yemen'deki şiddetin Yemen'den gelen herkesin otomatik olarak Hollanda'ya iltia hakkına sahip olduğu derecede kötü olduğu kanaatindeydi. Bu nedenle kişisel durumunuzu açıklamanıza gerek yoktu. IND hâlâ Yemenlilerin tehlikede olabileceğine inanıyor ancak herkesin eşit oranda tehlike altında olduğu kanaatinde değildir. Bundan sonra IND ile yapacağınız görüşmelerde Yemen'deki kişisel durumunuzu daha fazla açıklamanız gerekecektir.

IND, Yemenlilerden iltica başvurusunda bulunurken şu hususlara dikkat edecek

IND, iltica başvurunuzu değerlendirirken Yemen'deki savaş durumunu yine de dikkate alacaktır. Bunun yanı sıra, ekstra tehlike altında olmanıza neden olabilecek kişisel nedenlere de dikkat edeceklerdir. Örneğin, daha fazla risk altında olabilirsiniz çünkü:

  • Fiziksel bir engeliniz vardır

  • Yemen'de sizi daha fazla tehlikeye sokan bir mesleğin vardı

  • Yaşınız çok küçük ya da tersine çok büyük

  • Risk grubunda bulunuyorsunuz. Mesela Yemen'de gazeteci, aktivist ya da devlet muhalifi olduğunuz için. Veya etnik, dini veya başka bir azınlığa ait olduğunuz için, örneğin

    lhbtqia+
    olduğunuz için.

Hollanda iltica izniniz halihazırda varsa, bu geçerliliğini koruyacaktır

Yemen'den kaçtınız mı ve halihazırda Hollanda'da iltica oturum izniniz mi var? O zaman bu izin sizde kalır ve IND iltica başvurunuzu bir daha değerlendirmeyecektir.

Aile birleşimi için hâlâ başvurabilirsiniz

İltica oturum izniniz var mı ve Yemen'den gelen aile üyelerinizle aile birleşmimi yapmak mı istiyorsunuz? O zaman aile birleşimi için hâlâ başvurabilirsiniz. Halihazırda IND tarafından işleme alınan başvurular da hâlâ işlemden geçirilecektir.

Bu makale hakkında ne düşünüyorsunuz?