به صفحه Refugeehelp خوش آمدید
این نقطه شروع آنلاین برای پناهندگان در هلند است. اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، در این صفحه اطلاعاتی را خواهید یافت. همچنین می توانید در اینجا بخوانید که کدام سازمان ها می توانند به شما کمک کنند.

بازدید از موزه به صورت رایگان!

آیا می خواهید فرهنگ هلندی را بهتر بشناسید؟ اکنون می توانید بلیط رایگان برای بازدید از بیش از 150 موزه در هلند دریافت کنید. VluchtelingenWerk Nederland و موزه ها مشترکاً شما را برای بازدید دعوت می کنند.

نگذارید شما را در حاشیه قرار دهند و این فراخوان را امضا کنید!

آیا شما هم معتقدید که مستحق یک پروسه پناهندگی سریع، مسکن مناسب و زندگی با خانواده خود هستید؟ سپس این فراخوان VluchtelingenWerk را امضا کنید. زیرا VluchtelingenWerk باور دارد که هرکسی که از جنگ و خشونت فرار میکند، سزاوار یک مکان امن است.