زندگی در هلند بدون مجوز اقامت
در صورتی که درخواست پناهندگی شما رد شود، ممکن است تصمیم بگیرید که بدون مدرک اقامت در هلند زندگی کنید. زندگی غیرقانونی سخت است. در این صفحه اطلاعاتی در مورد سرپناه، درآمد و مراقبت های بهداشتی خواهید یافت.
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟