بازگشت به کشور مبداء
آیا می خواهید روند پناهندگی را متوقف کنید؟ یا درخواست پناهندگی شما رد شده است؟ سپس طبق قوانین هلند باید هلند را ترک کنید. شما خود می توانید تصمیم بگیرید که به کشور تان برگردید در غیر آن ممکن است بطور اجباری از هلند اخراج شوید. در هردو صورت می توانید در زمینه خروج از هلند کمک دریافت کنید.
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟