بازگشت به کشور مبداء

اگر درخواست پناهندگی شما رد شد، باید به کشور مبدا خود بازگردید. شما می توانید این کار را به طور مستقل انجام دهید. اغلب می توانید از کمک های ممکن استفاده کنید. آیا آماده نیستید که به‌طور مستقل بازگردید؟ در اینصورت ممکن است به زور بازگردانده شوید.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.