درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم IND

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،‏ ۹:۵۱

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ اطلاعات در مورد درخواست تجدید نظر به دادگاه هلند را در اینجا بخوانید.

نحوه درخواست تجدید نظر

آیا با تصمیم

IND
مخالفید؟ سپس وکیل شما می تواند به دادگاه شکایت کند. اگر این را می خواهید با وکیل خود صحبت کنید.

در صورت ارائه درخواست تجدیدنظر، دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم IND موجه است یا خیر. دادگاه تصمیم نمی‌گیرد که آیا شما اجازه اقامت دریافت خواهید کرد یا خیر، اما بررسی می‌کند که آیا IND این روند را به درستی انجام داده است یا خیر.

دادگاه تصمیم می گیرد که عملکرد IND در رابطه به پرونده پناهندگی شما نادرست بوده است

در اینصورت IND باید تصمیم جدیدی بگیرد. سپس IND باید دوباره داستان پناهندگی و مدارک شما را بررسی کند. شما اغلب مصاحبه دیگری با IND خواهید داشت.

دادگاه تصمیم می گیرد که عملکرد IND در رابطه به پرونده پناهندگی شما درست بوده است

در این صورت باید هلند را ترک کنید یا می توانید دوباره درخواست پناهندگی بدهید

دادگاه تجدید نظر

آیا با حکم دادگاه موافق نیستید؟ سپس وکیل شما می تواند از

دیوان عالی
درخواست تجدید نظر نماید. این باید ظرف 1 هفته پس از تصمیم دادگاه انجام شود. در صورتی که میخواهید درخواست تجدید نظر دهید، با وکیل خود صحبت کنید. IND همچنین می تواند علیه تصمیم دادگاه درخواست تجدید نظر دهد.