به کشور هلند خوش آمدید
آیا از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هلند از شما محافظت شود؟ اطلاعات مربوط به روند درخواست پناهندگی و شرایط زندگی در پناهگاه ها را در این صفحه بخوانید.

بازدید از موزه به صورت رایگان!

آیا می خواهید فرهنگ هلندی را بهتر بشناسید؟ اکنون می توانید بلیط رایگان برای بازدید از بیش از 150 موزه در هلند دریافت کنید. VluchtelingenWerk Nederland و موزه ها مشترکاً شما را برای بازدید دعوت می کنند.