به کشور هلند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هلند از شما محافظت شود، اطلاعات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هلند درخواست پناهندگی دهید و شرایط زندگی در پناهگاه ها را در این صفحه بخوانید.

به کشور هلند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هلند از شما محافظت شود، اطلاعات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هلند درخواست پناهندگی دهید و شرایط زندگی در پناهگاه ها را در این صفحه بخوانید.
همه مطالب