ورود به هلند
شما به عنوان پناهنده وارد هلند می شوید. اگر از راه زمین وارد شوید، باید برای درخواست پناهندگی به تراپل بروید. اگر با هواپیما وارد شوید، در فرودگاه درخواست پناهندگی می دهید.

اطلاعات
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟