Kinderen zitten in een rij in de klas te werken. De docent loopt langs om te helpen.

منبع: Max Fischer

آموزش برای کودکان اوکراینی که هنوز نمی توانند هلندی صحبت کنند

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۶/۲۴،‏ ۱۰:۱۵
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا از اوکراین فرار کرده اید و آیا فرزندان زیر 18 سال دارید که هنوز هلندی صحبت نمی کنند؟ سپس مدارس کمک می کنند تا فرزند شما بتواند زبان هلندی را یاد بگیرد و در هلند آموزش ببیند.

حق تحصیل در هلند یک امر مسلم می باشد

کودکانی که به هلند می آیند، حق تحصیل دارند. طبق قانون در هلند، تحصیل برای کودکان حتی اجباری می باشد. در هلند، کودکان بین 5 تا 16 سال باید به مدرسه برود.

کمک در زمینه یادگیری زبان هلندی

مدارس هلندی به زبان هلندی تدریس میکنند. کودکانی که تازه وارد هلند شده اند هنوز زبان هلندی را نمی دانند. به همین دلیل است که این کودکان در مدارس هلند کمک ویژه در زمینه آموزش زبان هلندی دریافت میکنند. این کمک ها بستگی به سن کودک شما دارد.

  • کمک به کودکان زیر 12 سال

آیا فرزند شما کمتر از 12 سال سن دارد؟ مدارس ابتدایی ویژه یا کلاس های ویژه در مدارس ابتدایی عادی برای کودکان وجود دارد.

  • کمک به کودکان 12 تا 18 ساله

آیا فرزند شما بین 12 تا 18 سال دارد؟ سپس به کلاس (ISK) می رود. این یک کلاس ویژه در دبیرستان است. در چنین کلاسی زبان هلندی را یاد می گیرد. پس از حدود 1 سال، فرزند شما به دبیرستان راه می یابد.

کمک ها در تناسب به سطح آموزشی فرزند شما می باشد

ISK استعداد فرزند شما در زمینه یادگیری را درنظر گرفته و کمک ها را بر اساس آن تنظیم می کند. قبل از اینکه فرزند شما در ISK شروع به آموزش می کند، بررسی می شود که کدام سطح آموزشی برای فرزند شما مناسب تر است. برای این منظور با کودک و والدین گفتگو می شود. این کار برای آن انجام می شود، که از قرارگرفتن کودک در کلاسی که خیلی آسان یا خیلی سخت است،جلوگیری شود.

3 سطح مختلف یادگیری در کلاس بین المللی (ISK)

آموزش ویژه

علاوه بر آموزش معمولی، درهلند آموزش ویژه ابتدایی و متوسطه وجود دارد. آموزش ویژه برای کودکان دارای ناتوانی جسمی و/یا ذهنی است که نیاز به حمایت تخصصی دارند. آنها حمایت اضافی مورد نیاز خود را در آنجا دریافت می کنند.

ثبت نام برای آموزش ویژه همیشه از طریق یک مدرسه عادی انجام می شود. با یک مدرسه در منطقه خود تماس بگیرید، آنها به شما در ثبت نام برای آموزش عادی یا احتمالاً ثبت نام برای آموزش ویژه، کمک خواهند کرد.

بچه های من هنوز به مدرسه نمیروند

آیا شما و فرزندانتان بیش از سه ماه است در هلند هستید، و با این حال فرزند تان هنوز به مدرسه نمی رود؟ در اینصورت از شهرداری یا مسئولان محل تقاضا کنید که به زودترین فرصت امکان رفتن به مدرسه را برای فرزندان تان مهیا نماید.

آیا باز هم امکان تحصیل برای فرزندان شما مهیا نمی شود؟ در این صورت به دفتر VluchtelingenWerk یا شهرداری، مراجعه کنید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟