قوانین زندگی در پناهگاه COA
منبع: Regels in de COA-opvang

قوانین داخلی در مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲, ۱۱:۵۱
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قوانینی دارد که در همه پناهگاه ها اعمال می شود. این قوانین مربوط به زندگی مشترک و امنیت در پناهگاه می باشند. اطلاعات بیشتر در مورد قوانین COA را اینجا بخوانید.

در صورت عدم رعایت قوانین در پناهگاه، COA می تواند:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را کم کند.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این در صورت تخطی جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پلیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته به دفتر COA مراجعه کنید. به این می گویند وظیفه گزارش دهی. این قانون در همه مکان های COA اعمال می شود. شما باید در زمان و مکان مشخص شده توسط COA مراجعه کنید. در مورد وظیفه گزارشدهی در پناهگاه اطلاعات دریافت خواهید کرد. آیا دلیلی خوبی دارید که گزارش ندهید؟ آنرا به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قوانین داخلی در زمینه همزیستی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه زندگی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه ایمنی در برابر آتش‎​سوزی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه مسئولیت افراد در مرکز پذیرش
آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟