قوانین داخلی در مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۳/۹،‏ ۱۱:۳۶
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قوانینی دارد که در همه مکان های پذیرش اعمال می شود. این قوانین مربوط به زندگی مشترک در پناهگاه و امنیت در پناهگاه می باشند. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد قوانین COA را بخوانید.

در صورت عدم رعایت قوانین در پناهگاه، COA می تواند:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را کم کند.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این در صورت تخطی جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پلیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته به COA گزارش دهید. به این می گویند وظیفه گزارش. این قانون برای همه مکان های COA اعمال می شود. شما باید در زمان و مکان مشخص شده توسط COA گزارش دهید. اطلاعاتی در مورد وظیفه خود برای گزارش در محل پذیرش دریافت خواهید کرد. آیا دلیل خوبی برای گزارش ندادن دارید؟ آنرا به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قوانین داخلی در زمینه همزیستی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه زندگی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه ایمنی در برابر آتش‎​سوزی در مرکز پذیرش
قوانین داخلی در زمینه مسئولیت افراد در مرکز پذیرش
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟