پرچم اتحادیه اروپا
منبع: De Europese vlag
اطلاعات
پروسه دوبلین
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸, ۱۴:۵۰

اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) ممکن است تصمیم بگیرد که یک کشور اروپایی دیگر باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. سپس وارد پروسه دوبلین می شوید. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد پروسه دوبلین را بخوانید.

پلیس بررسی خواهد کرد که آیا یک کشور اروپایی دیگر باید به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید یا خیر.

در طول ثبت نام شما در تر آپل، پلیس در هنگام ثبت نام در ترآپل از شما سوالاتی در مورد هویت شما و اعضای خانواده شما می پرسد. پلیس همچنین بررسی خواهد نمود که آیا اثر انگشت شما درEURODAC یا EU-VIS ثبت شده است یا نه.

آیا قبلا ً در یک کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی داده اید؟ سپس این کشور باید به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید. این توافقی است که کشور های اروپایی باهم بسته اند. این توافق «آیین نامه دوبلین» نامیده می شود.

آیا برای اولین بار در هلند درخواست پناهندگی می کنید؟

IND
همچنان بررسی خواهد نمود که آیا یک کشور اروپایی دیگر موظف است که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید یا خیر. مثلاً بخاطر اینکه:

  • اعضای خانواده ای شما در آن کشور تقاضای پناهندگی کرده اند یا اجازه اقامت آن کشور را دارند.

  • شما دارای ویزای (منقضی شده) یا اجازه اقامت برای این کشور می باشید. به عنوان مثال، به عنوان دانشجو.

  • از طریق این کشور به صورت غیر قانونی وارد اروپا شده اید.

شما مصاحبه ای با IND خواهید داشت

شما مصاحبه ای را با IND انجام میدهید. این مکالمه «مصاحبه دوبلین» نام دارد. IND به شما می گوید که در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. IND سوالاتی در این مورد می پرسد. IND هیچ سوالی در مورد دلیل فرار شما نمی پرسد. در طول جلسه استماع دوبلین می توانید توضیح دهید که چرا فکر می کنید هلند باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. IND گزارشی از مصاحبه دوبلین تهیه می کند.

در مصاحبه ی که با IND دارید یک مترجم زبان خود تان حضور خواهد داشت

کارمند IND سوالات را به زبان هلندی می پرسد. مترجم این را برای شما ترجمه خواهد کرد. مترجم همچنین پاسخ های شما را به هلندی ترجمه می کند. مترجم از کشور مبدا شما است، مستقل است، برای IND کار نمی کند و هیچ تاثیری در تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما ندارد. از آنجایی که مترجمان بسیار شلوغ هستند، ممکن است با مترجمی سر و کار داشته باشید که به گویش دیگری صحبت می کند. اگر شما و مترجم متوجه حرف های همدیگر نمیشوید، فوراً این موضوع را تذکر دهید. زیرا مهم است که بسوء تفاهم در مکالمه پیش نیاید.

در طول مصاحبه ثبت نام، می توانید خواهش کنیذ که مترجم به لهجه شما صحبت کند و یا مترجم همجنس شما باشد.

IND درخواستی را به کشور اروپایی ارائه می دهد

IND می باییست از کشور اروپایی دیگر تقاضا نماید که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی کند. این کشور اروپایی در مورد درخواست IND تحقیق نموده و پاسخ میدهد. این کشور می تواند درخواست را رد کند. در این صورت IND ممکن است از این کشور تقاضا نماید تا در مورد تصمیم شان تجدید نظر نمایند. این بدان معناست که کشور اروپایی دیگر باید دوباره تحقیق نماید.

IND قصد دارد به درخواست پناهندگی شما را رسیدگی نماید

در صورتی که نظر IND این باشد که یک کشور اروپایی دیگر مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد، نامه ای دریافت خواهید نمود. در این نامه آمده است که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را بررسی نکند. این نامه، نامه ای قصد در از طرف IND نامیده میشود. در صورتی که IND به این نظر باشد که کشور هلند مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد، به در خواست شما در پروسه عمومی پناهندگی رسیدگی خواهد شد.

پاسخ شما به نامه قصد رد از طرف IND

شما در مورد نامه ای قصد رد از طرف IND، با وکیل خود صحبت می نمایید. وکیل شما می تواند نامه ای به پاسخ نامه ای قصد رد از طرف IND بفرستد. وکیل شما می تواند در این نامه توضیح دهد که به چه دلیلی با نامه قصد رد از طرف IND موافق نیست. IND باید نامه ای وکیل را در نظر بگیرد.

IND تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند

پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم می گیرد که آیا در قصد رد تجدید نظر صورت گیرد یا خیرشود. در صورتی که IND هنوز به این نظر باشد که کشور اروپایی دیگر مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شماست، نامه ای در این باره دریافت خواهید کرد. این نامه حاوی تصمیم نهایی IND است.

درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم IND
در این صفحه می توانید در مورد درخواست تجدید نظر علیه IND در صورت رد شدن درخواست پناهندگی، بیشتر بخوانید.

انتقال به یک کشور اروپایی دیگر

شما باید در زودترین فرصت و در آخرین فرصت در ظرف 6 ماه به کشور ارو پایی که مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد، انتقال یابید. تا آن زمان، در هلند مستحق به داشتن سرپناه هستید. سه گزینه برای انتقال شما به کشور اروپایی دیگر وجود دارد:

  1. شما می توانید به طور مستقل به آن کشور بازگردید. در صورتی بازگشت مستقل به آن کشور، می توانید با سازمان خروج و برگشت تماس بگیرید (DT&V).

  2. یک مقام هلندی شما را برمی گرداند.

  3. یک مقام از کشور اروپایی دیگر شما را برمی گرداند.

لطفا توجه داشته باشید: پس از موافقت کشور دیگر با درخواست IND برای بازگرداندن شما، هلند 6 ماه وقت دارد تا این کار را انجام دهد. در صورت استیناف خواهی این مدت ممکن است بیشتر طول بکشد.

زندانی شدن در زندان مخصوص برای پناهندگان پس از تصمیمگیری در پروسه دوبلین
آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟