پروسه دوبلین

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴،‏ ۱۲:۰۰

پلیس در تراپل می بیند که شما قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. کشور دیگری از کشور های اروپایی باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت که آیا شما وارد روش دوبلین می شوید یا خیر.

یک کشور دیگر اروپایی مسولیت بررسی درخواست پناهندگی شما را دارد.

 • شما برای اولین بار در این کشور درخواست پناهندگی می کنید.

 • شما از طریق این کشور وارد اروپا می شوید.

 • شما ویزای این کشور دارید.

این توافقی بین کشورهای اروپایی است. به این توافق undefinedمقررات دوبلینundefined می گویند.

در Ter Apel، پلیس بررسی خواهد کرد که آیا کشور اروپایی دیگری مسئول درخواست پناهندگی شما است یا خیر. این کار را با بررسی هویت شما و اینکه آیا اثر انگشت شما در سیستم

EURODAC یا EU-VIS
ثب شده است یا خیر، انجام میدهند.

مصاحبه دوبلین با IND

1 شما مصاحبه ای را با

IND
انجام میدهید. این مکالمه «مصاحبه دوبلین» نام دارد. IND به شما می گوید که در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. IND سوالاتی در این مورد می پرسد. IND هیچ سوالی در مورد دلیل فرار شما نمی پرسد. در طول جلسه استماع دوبلین می توانید توضیح دهید که چرا فکر می کنید هلند باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. IND گزارشی از مصاحبه دوبلین تهیه می کند.

در جلسه مصاحبه مترجمی حضور خواهد داشت که به زبان شما صحبت می کند

کارمند IND سؤالات را به زبان هلندی می‎​پرسد و مترجم آنها را برایتان ترجمه می‎​کند. مترجم همچنین پاسخ‎​های شما را به زبان هلندی ترجمه می‎​کند. مترجم مستقل است، برای IND کار نمی‎​کند و تأثیری بر تصمیم مربوط به درخواست پناهندگی شما ندارد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر شما و مترجم نمی‎​توانید حرف یکدیگر را به‎​خوبی بفهمید، بلافاصله به IND اطلاع دهید. مهم است به این دلیل که سؤالات را به‎​درستی درک نمی‎​کنید، سوءتفاهمی به وجود نیاید.

پس از مصاحبه دوبلین، IND تصمیم اولیه را تخاذ می نماید.

2 گزینه وجود دارد:

 1. IND تصمیم می گیرد که هلند مسئول است تا به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید: IND درخواست شما در رویه عمومی پناهندگی (AA) بررسی خواهد کرد.

 2. IND تصمیم می‌گیرد که یک کشور اروپایی دیگر مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است: نامه‌ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن آمده است درخواست پناهندگی شما مبنی بر کدام دلایل در هلند بررسی نمی‌شود. شما باید بطور مستقل ظرف 4 هفته هلند را ترک کرده و به کشور اروپایی دیگر بازگردید. در صورت عدم انجام این کار، به

  سرویس بازگشت و خروج (DT&V)
  معرفی میشوید. شما تا زمان انتقال، مستحق به داشتن سرپناه در هلند را هستید.

پاسخ شما به تصمیم IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان میگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.

انتقال به یک کشور اروپایی دیگر

شما می توانید از 3 طریق به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوید:

 1. شما خود به کشور دیگر برمیگردید. در این صورت IND به شما حداکثر 10 روز فرصت میدهد، تا این کار را انجام دهید.

 2. یک مقام هلندی شما را برمی گرداند.

 3. یک مقام از کشور اروپایی دیگر شما را برمی گرداند.

لطفاً توجه داشته باشید: شما باید ظرف 6 ماه پس از اینکه کشور اروپایی دیگر درخواست IND را دریافت می نماید، بازگردانده شوید. یا ظرف 6 ماه پس از تصمیم تجدیدنظرخواهی. به این «دوره انتقال» می گویند.

عملکرد IND پس از تصمیم در پروسه دوبلین

IND باید در اسرع وقت درخواستی را برای پذیرش مجدد یا پس گرفتن به کشور اروپایی دیگر ارسال کند. کشور اروپایی دیگر این درخواست را بررسی کرده و به IND پاسخ خواهد داد. این کشور می تواند درخواست را رد کند. این کشور باید ظرف 2 ماه به درخواست پذیرش مجدد پاسخ دهد.

آیا کشور اروپایی دیگر درخواست IND را رد کرده است؟ سپس IND می تواند درخواستی برای تجدید نظر ارسال کند. این بدان معناست که از کشور اروپایی دیگر خواسته میشود، دوباره تحقیق کند.

زندانی شدن در زندان مخصوص برای پناهندگان پس از تصمیمگیر در پروسه دوبلین