روند تمدید شده پناهندگی

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴،‏ ۱۵:۰۸

آیا IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز دارد؟ سپس وارد روند پناهندگی تمدید شده (VA) میشوید، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.

شما در صورتی شامل روند تمدید شده پناهندگی میشوید که:

 • IND برای تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز دارد. برای مثال،

  IND
  باید تحقیقات بیشتری انجام دهد.

 • به طور موقت مترجمی وجود ندارد که به زبان شما صحبت کند.

 • شما بستگانی دارید که آنها نیز در VA هستند.

 • به طور موقت هیچ کارمند IND با تجربه کافی برای رسیدگی به درخواست شما در دسترس نیست.

 • شما مریض هستید و باید ابتدا بهتر شوید.

در صورتی که IND سوال دیگری در مورد شما ندارد، لازم نیست در طول دوره VA به دفتر IND بیایید. IND در صورت لزوم با شما تماس خواهد گرفت. در طول دوره VA از وکیلی کمک رایگان دریافت خواهید کرد.

IND باید ظرف 21 ماه تصمیم بگیرد

پس از اینکه درخواست پناهندگی میدهید، IND موظف است ظرف 21 ماه تصمیم بگیرد. این undefinedدوره تصمیم گیریundefined IND نامیده می شود.

تصمیم اول IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بر اساس مصاحبه ها، مدارک و سایر شواهد شما درخصوص درخواست پناهندگی‎​ تان تصمیم می‎​گیرد. به آن undefinedتصمیم مورد نظرundefined گفته می‎​شود. 2 امکان وجود دارد:

 1. IND درخواست پناهندگی شما را قبول می کند: نامه ای از IND دریافت خواهید کرد. در این نامه آمده است که IND درخواست پناهندگی شما را تایید کرده است. پس از آن می توانید برای کارت اقامت موقت درخواست دهید. اجازه اقامت می تواند ظرف 5 سال پس گرفته شود. به عنوان مثال، اگر شرایط در کشور مبدا شما دوباره امن شود. در صورتی که مشخص شود که در طول درخواست پناهندگی خود حقیقت را نگفته اید، IND می تواند اجازه اقامت شما را پس بگیرد.

 2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: نامه‌ای از IND دریافت می‌کنید مبنی بر این که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه undefinedقصد ردundefined می‌گویند. این نامه حاوی دلایل رد و عواقب آن برای شما است. چه کاری می‌توانید انجام بدهید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید

واکنش شما در صورتی که IND درخواست پناهندگی شما را رد کند

شما نامه IND را با وکیل خود در میان میگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.

عواقب تصمیم منفی IND برای شما

شما دیگر اجازه اقامت در هلند را ندارید و باید به کشور خود بازگردید.

سرویس بازگشت و خروج (DT&V)
درباره بازگشت شما با شما صحبت خواهد کرد.