IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵،‏ ۱۳:۵۶

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم را اینجا بخوانید.

تصمیم اول IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بر اساس مصاحبه درخواست، مصاحبه مفصل، مدارک و سایر شواهد شما و پاسخ وکیل درخصوص درخواست پناهندگی‎​ تان تصمیم می‎​گیرد. به آن undefinedتصمیم مورد نظرundefined گفته می‎​شود. 3 امکان وجود دارد:

  1. IND درخواست پناهندگی شما را قبول می کند: نامه ای از IND دریافت خواهید کرد. در این نامه آمده است که IND درخواست پناهندگی شما را تایید کرده است. پس از آن می توانید برای کارت اقامت موقت درخواست دهید. اجازه اقامت می تواند ظرف 5 سال پس گرفته شود. به عنوان مثال، اگر شرایط در کشور مبدا شما دوباره امن شود. در صورتی که مشخص شود که در طول درخواست پناهندگی خود حقیقت را نگفته اید، IND می تواند اجازه اقامت شما را پس بگیرد.

  2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: نامه‌ای از IND دریافت می‌کنید مبنی بر این که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه undefinedقصد ردundefined می‌گویند. این نامه حاوی دلایل رد و عواقب آن برای شما است. چه کاری می‌توانید انجام بدهید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید

  3. IND به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد: IND درخواست شما را در پروسه تمدید شده پناهندگی (VA) بررسی خواهد کرد.

واکنش شما در صورتی که IND درخواست پناهندگی شما را رد کند

شما نامه IND را با وکیل خود در میان میگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.

عواقب تصمیم منفی IND برای شما

شما دیگر اجازه اقامت در هلند را ندارید و باید به کشور خود بازگردید.

سرویس بازگشت و خروج (DT&V)
درباره بازگشت شما با شما صحبت خواهد کرد.

فهرست