پناهندگان برای ثبت نام در روستای هلندی Ter Apel در صف ایستاده اند
منبع: Inge van Mill

شرایط برای دریافت مجوز اقامت پناهندگی

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۶, ۱۶:۰۷
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در کشور هلند تحت شرایط خاصی می توانید درخواست پناهندگی بدهید. اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی می کند که آیا شما این شرایط را دارید یا خیر. سپس IND در مورد اینکه کدام مدرک پناهندگی به شما داده میشود، تصمیم میگیرد. اگر در کشوری خارج از کشور هلند هستید نمی توانید در هلند درخواست پناهندگی بدهید.

شما فقط در صورتی میتوانید برای پناهندگی درخواست دهید که خود در هلند حضور داشته باشید

آیا در هلند نیستید، بلکه در کشور دیگری هستید؟ پس نمی توانید در هلند درخواست پناهندگی بدهید. برای درخواست پناهندگی باید در هلند باشید و درخواست را در دهکده تر آپل یا فرودگاه اسخیپول انجام می دهید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND)
در هلند تصمیم می گیرد که آیا و کدام مجوز اقامت موقت پناهندگی را دریافت میکنید. مهم است که تمام اطلاعات مربوط به دلایل فرار خود را به طور واضح و کامل به IND توضیح دهید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می تواند به شما در زمینه آماده شده برای مصاحبه با IND کمک کند.

به این دلایل می توانید برای درخواست پناهندگی اقدام کنید

در هلند در صورتی می توانید درخواست پناهندگی دهید که:

  • به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی خود یا به دلیل تعلق داشتن به گروه اجتماعی که مورد تبعیض قرار دارد، از اینکه آزار و اذیت شوید، ترس دارید.

  • در کشور مبدا خود به خطر مجازات مرگ، شکنجه یا شکل دیگر از رفتار غیرانسانی مواجه خواهید شد.

  • می ترسید که در کشور مبدا خود قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ شوید.

3 دلیلی که روی آن در

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
کنوانسیون بین المللی امور پناهندگان
توافق شده است. کشور هلند نیز آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

در هلند دو نوع مدرک پناهندگی وجود دارد: a و b

آیا IND متقاعد شده است که شما مستحق دریافت مدرک پناهندگی هستید؟ سپس می توانید مدرک اقامت پناهندگی دریافت کنید. در هلند دو نوع مدرک اقامت پناهندگی وجود دارد. یعنی مجوز بر اساس بند A یا بر اساس بند B. اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم می گیرد که آیا و کدام مدرک اقامت موقت پناهندگی را دریافت خواهید نمود. مهم است که بر اساس دلیل درستی به شما حق پناهندگی داده شود.

  • مدرک اقامت پناهندگی بر اساس ماده(َA) در صورتی که IND به این باور باشد که در کشور مبدأ در معرض خطر، آزار و شکنجه شخصی قرار خواهید گرفت، این مدرک را دریافت خواهید کرد. زیرا به نژاد یا ملیت خاصی تعلق دارید، و یا بخاطر مذهب، اعتقادات سیاسی یا به دلیل اینکه بخشی از یک گروه اجتماعی خاص هستید. به عنوان مثال، به دلیل اینکه شما LGBTI+ هستید.

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس ماده (B) : اگر کشور مبدأ شما برای همه کسانی که از آنجا می آیند خطرناک باشد یا اگر به دلایلی غیر از موارد فوق الذکر در معرض خطر شخصی قرار بگیرید، این مدرک را دریافت خواهید کرد.

آیا IND تصمیم گرفته است که شما مدرک اقامت پناهندگی دریافت خواهید نمود؟ نامه ای که از IND دریافت می کنید بیان می کند که آیا این مجوز بر اساس ماده A است یا ماده B.

مهم است که شما به دلیل درست مدرک اقامت پناهندگی دریافت کنید

تفاوت بین مجوز های مختلف اقامت مهم به نظر نمی رسند، زیرا شما در طول اقامت خود در هلند از حقوق یکسانی برخوردار هستید. با این حال این تفاوت ها گاهی اوقات مهم هستند، زیرا ممکن است بر مدت زمان و دلیل اقامت در هلند تأثیر بگذارد.

فرض کنید در کشور مبدأ شما جنگ است و بنابراین کشور شما برای همه شهروندان آن کشور خطرناک است. بنابراین شما می توانید مدرک پناهندگی را بر اساس ماده B دریافت کنید. آیا شما نیز به دلیل عضویت در یک گروه مذهبی در خطر شخصی هستید؟ سپس می توانید بر اساس ماده A مدرک پناهندگی دریافت کنید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید که در معرض خطر است.

در صورتی که جنگ در کشور مبدأ شما خاتمه یابد، ممکن است مجوز پناهندگی را که بر اساس ماده B دریافت نموده اید، از دست بدهید. اما کسانی که دارای مجوز پناهندگی براساس ماده A می باشند، از منظر IND همچنان در معرض خطر هستند. زیرا بخاطر تعلق آنها به یک گروه مذهبی، کشور خود شان هنوز برای آنها خطرناک است. سپس می توانید تا زمانی که مجوز اقامت شما معتبر است در هلند بمانید یا حتی برای اجازه اقامت جدید اقدام کنید.

بنابراین، مطمئن شوید که دلیل فرار خود را به طور واضح و کامل در درخواست پناهندگی خود توضیح دهید. در اینصورت IND نمی تواند اجازه اقامت شما را پس بگیرد، زیرا با آنکه وضعیت کشور مبدأ شما تغییر نموده است، شما شخصاً هنوز در معرض خطر هستید.

این امکان وجود دارد که IND اجازه اقامت شما را قبل از گذشت 5 سال لغو کند

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی A دارید، اما آیا شخصاً دیگر در خطر نیستید؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را پس بگیرد. به عنوان مثال، به دلیل اینکه شرایط برای گروه مذهبی که به آن تعلق دارید در کشور مبدا شما دوباره امن شده است.

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً چون جنگ در کشور مبدأ شما خاتمه یافته است.

پروسه پناهندگی در هلند چقدر طول می کشد؟

IND پانزده ماه فرصت دارد تا در مورد روند پناهندگی شما تصمیم بگیرد. در اینجا بخوانید چرا چنین است و در کل چقدر انتظار باید بکشید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟