زن و مردی کنار هم ایستاده اند و کاغذها را زیر بغل دارند

شرایط برای داشتن کار بادرآمد

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸, ۱۴:۵۰
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا درخواست پناهندگی شما در هلند به مدت 6 ماه یا بیشتر در حال بررسی شدن است؟ در این صورت تحت شرایط خاصی، می توانید کار بادرآمد داشته باشید.

تحت این شرایط می توانید کاربادرآمد داشته باشید:

 • شما یک

  برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
  W-document
  معتبر دارید.

 • درخواست پناهندگی شما به مدت 6 ماه در حال بررسی بوده است. این مدت از همان لحظه ای که درخواست پناهندگی یعنی (

  برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
  فرم M35-H
  ) را در تر آپل امضا میکنید، شروع میشود.

 • کارفرمای شما برای اینکه بتواند شما را استخدام کند، مجوز کار (TWV) دارد.

 • آیا شما کمتر از 18 سال سن دارید؟ در صورتی که 16 یا 17 ساله هستید باید قوانین خاص مربوط به مدت زمانی که مجاز به داشتن کار هستید را رعایت کنید.

کارفرمای شما باید برای شما اجازه کار (TWV) درخواست کند

کارفرمای شما TWV را از طریق

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
آژانس بیمه کارکنان (UWV)
درخواست می کند. شما نمی توانید این کار را خودتان انجام دهید. UWV ظرف 5 هفته در مورد درخواست تصمیم می گیرد. اگر کارفرمای شما TWV دارد، می توانید کار کنید. اعتبار TWV بیست و چهار هفته است. مهم نیست که چند ساعت در هفته کار می کنید. UWV فقط به تعداد هفته هایی که کار می کنید نگاه می کند.

آیا TWV شما منقضی می شود؟ سپس کارفرمای شما باید برای یک TWV جدید درخواست دهد. در این صورت باید 28 هفته برای اخذ مجوز جدید صبر کنید. در این 28 هفته نمی توانید کار کنید.

با این حال، کارفرمای شما ممکن است برای شما مجوز دریافت نکند و ممکن است مجبور شود 28 هفته صبر کند. در این صورت کارفرمای شما می تواند با سازمان

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
Refugee Connect
تماس بگیرد.

آیا کمتر از 24 هفته برای یک کارفرما کار کرده اید و آیا بعد از آن کار جدیدی پیدا کرده اید؟ سپس کارفرمای جدید شما باید دوباره برای TWV درخواست دهد. سپس یک TWV به مدت 24 هفته با کسر تعداد هفته هایی که قبلاً کار کرده اید دریافت خواهید کرد.

اگر کارفرما به شما اجازه دهد که بدون مجوز کار، کار کنید، مورد مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. سپس کارفرمای شما جریمه خواهد شد، نه شما.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟