Vluchtelingen staan in de rij voor hun aanmelding in Nederlandse dorp Ter Apel

منبع: Inge van Mill

آنچه را که باید قبل از درخواست پناهندگی بدانید

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۹/۱،‏ ۱۳:۱۸
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در هلند می توانید اجازه اقامت پناهندگی دریافت کنید زیرا در کشور مبدأ خود به خطر شخصی مواجه هستید یا به این دلیل که وضعیت در کشور شما برای همه خطرناک است. مهم است که به دلایل درست به شما پناهندگی داده شود.

مجوز های مختلف پناهندگی به این ترتیب اند

در هلند می توانید به دو دلیل اجازه اقامت موقت دریافت کنید. برای مثال:

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس مادهA: در صورتی که در کشور خود به دلیل قومیت، مذهب، ملیت، اعتقادات سیاسی یا گروه اجتماعی خود در خطر آزار و شکنجه شخصی قرار بگیرید، این مجوز را دریافت خواهید کرد. به این مجوز اقامت A یا پناهندگی تحت کنوانسیون پناهندگان می گویند.

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس ماده B: اگر کشور مبدأ شما برای همه کسانی که از آنجا می آیند خطرناک باشد یا اگر به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بالا در معرض خطر شخصی قرار بگیرید، این مجوز را دریافت خواهید کرد. به این می گویند مجوز اقامت B یا حفاظت فرعی.

IND تصمیم می گیرد که کدام مجوز اقامت موقت پناهندگی را دریافت کنید

دلایل فرار خود را به وضوح به

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
توضیح دهید. بر اساس مصاحبه با IND و مدارکی که ارائه می‌کنید، IND تصمیم می‌گیرد که آیا شما بر اساس قانون A مجوز دریافت خواهید کرد یا B. اداره خدمات مهاجرت و تابعیت ابتدا بررسی می کند که آیا می توانید مجوز A دریافت کنید یا خیر. اگر اینطور نیست، IND بررسی می کند که آیا می توانید مجوز B دریافت کنید یا خیر.

آیا IND تصمیم گرفته است که شما اجازه اقامت پناهندگی دریافت کنید؟ نامه ای که از IND دریافت می کنید بیان می کند که آیا این مجوز بر اساس پایه A است یا پایه B.

در هلند شما با هر دو اجازه اقامت از حقوق یکسانی برخوردار هستید

با مجوز اقامت پناهندگی A و B، شما از حقوق یکسانی در هلند برخوردار خواهید شد:

  • مجوز اقامت پناهندگی شما از تاریخ درخواست پناهندگی به بعد برای 5 سال اعتبار دارد.

  • شما می توانید برای الحاق به خانواده درخواست دهید

  • پس از گذشت 5 سال می توانید اجازه اقامت دائمی درخواست کنید.

این امکان وجود دارد که IND اجازه اقامت شما را قبل از گذشت 5 سال لغو کند

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی A دارید، اما آیا شخصاً دیگر در خطر نیستید؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را پس بگیرد. به عنوان مثال، به دلیل اینکه شرایط برای گروه مذهبی که به آن تعلق دارید در کشور مبدا شما دوباره امن شده است.

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً چون جنگ در کشور مبدأ شما خاتمه یافته است.

مهم است که داستان خود را به درستی به IND بگویید تا به دلیل درستی پناهندگی بگیرید

تفاوت بین مجوز های مختلف اقامت مهم به نظر نمی رسند، زیرا شما در طول اقامت خود در هلند از حقوق یکسانی برخوردار هستید. با این حال این تفاوت ها گاهی اوقات مهم هستند، زیرا ممکن است بر مدت زمان و دلیل اقامت در هلند تأثیر بگذارد.

فرض کنید در کشور مبدأ شما جنگ است و بنابراین کشور شما برای همه خطرناک است، همچنین برای شما. علاوه بر این، شما نیز در معرض خطر هستید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید. شما اکنون می توانید بر اساس ماده A پناهندگی بگیرید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید که در معرض خطر است. زیرا به نظر IND، وقتی جنگ در کشور مبدأ شما تمام شد، شما هنوز در خطر هستید. به دلیل اینکه کشور شما هنوز برای شما خطرناک است زیرا به یک گروه مذهبی خاص تعلق دارید. سپس می توانید تا زمانی که مجوز اقامت شما معتبر است در هلند بمانید یا حتی برای اجازه اقامت جدید اقدام کنید.

بنابراین، هنگام درخواست پناهندگی، مطمئن شوید که دلیل فرار خود را به طور واضح و کامل توضیح دهید. سپس IND نمی تواند اجازه اقامت شما را در صورت تغییر وضعیت در کشور مبدا تان باطل کند، زیرا شما هنوز در معرض خطر هستید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟