• آغاز
  • پول
  • کمک هزینه زندگی و پول برای خرید غذا برای افرادی که در هلند درخواست پناهندگی میدهند
پول از کیف پول
منبع: Leefgeld

کمک هزینه زندگی و پول برای خرید غذا برای افرادی که در هلند درخواست پناهندگی میدهند

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۴, ۱۱:۳۲
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا هنوز منتظر تصمیم در مورد پرونده پناهندگی خود هستید و آیا در پناهگاه (AZC) زندگی می کنید؟ سپس شما هر هفته از دولت هلند برای غذا و زندگی پول دریافت می کنید. این پول را هر هفته از کارکنان پناهگاه دریافت می کنید.

شما هر هفته کمک هزینه زندگی و برای خرید غذا را دریافت می کنید

هر هفته مبلغی شامل کمک هزینه غذا و کمک هزینه زندگی دریافت می کنید. این مبلغ را از

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
آژانس مرکزی اسکان پناهجویان (COA) دریافت خواهید کرد.
اگر پناهگاه غذا را برای شما ترتیب ندهد، می توانید با که دریافت میکنید غذا بخرید. کمک هزینه زندگی برای موارد دیگری است که به آنها نیاز دارید، برای مثال لباس. اگر روند پناهندگی شما هنوز به طور رسمی آغاز نشده باشد، فقط کمک هزینه غذا دریافت خواهید کرد. به محض شروع روند پناهندگی، هر دو مبلغ را دریافت خواهید کرد.

اگر خودتان پول زیادی دارید یا از طریق کار درآمد دارید، اغلب باید در هزینه های مهد کودک خود سهیم باشید. پس از آن پول کمتر یا هیچ پولی از دولت دریافت نخواهید کرد.

مقدار کمک هزینه غذا برای هر نفر متفاوت است

آیا همه وعده های غذای خود را از پناهگاهی که در آن زندگی می کنید دریافت میکنید؟ در این صورت هیچ پولی برای خرید غذا دریافت نخواهید کرد. آیا پناهگاه شام ​​می دهد، اما نه صبحانه و نهار؟ سپس برای صبحانه و ناهار پول دریافت می کنید.

علاوه بر تعداد وعده های غذایی که از پناهگاه دریافت می کنید، میزان کمک هزینه غذا نیز به ترکیب و تعداد خانواده شما بستگی دارد.

کمک هزینه غذا برای افرادی که مجبورند همه وعده های غذایی خود را طبخ کنند
کمک هزینه غذا برای افرادی که شام ​​را از پناهگاه دریافت می کنند

میزان کمک هزینه زندگی برای همه یکسان است

به محض شروع پروسه پناهندگی، اغلب کمک هزینه زندگی نیز دریافت می کنید. این مبلغ برای همه یکسان است: 14.47 یورو در هفته. در برخی از مکان ها، ساکنین کمک هزینه زندگی دریافت نمی کنند، اما در عوض محصولات مراقبتی را از COA دریافت می کنند.

آیا درخواست پناهندگی شما رد شده است و آیا در یک مکان خانوادگی یا مکانی که آزادی شما را محدود می کند اقامت دارید؟ در این صورت هیچ کمک هزینه زندگی دریافت نخواهید کرد.

آیا کمتر از 18 سال سن دارید و تنها به هلند آمده اید؟ سپس قبل از شروع پروسه پناهندگی کمک هزینه زندگی دریافت خواهید کرد. در طول مدتی که پروسه پناهندگی شما هنوز جریان دارد، کمک هزینه زندگی دریافت خواهید کرد.

کمک هزینه هفتگی در حساب بانکی تان واریز میشود

کمک هزینه برای خرید غذا و کمک هزینه زندگی به صورت هفتگی توسط COA پرداخت می شود. شما همیشه این پول هفتگی را دوشنبه بعد از هفته ای که پول برای آن در نظر گرفته شده است دریافت می کنید. یعنی پول این هفته را یک هفته بعد دریافت میکنید.فقط اولین پرداخت کمک هزینه هفتگی بصورت پیش پرداخت دریافت خواهید نمود. این پول بعداً در هفته های آینده از پول هزینه هفتگی شما کسر خواهد شد. در نتیجه، کمک هزینه هفتگی در هفته های پس از پیش پرداخت، کمی کمتر از هفته های بعد خواهد بود. یعنی در هفته های اول در حدود 10 درصد تفاوت خواهد داشت.

شما هرگز پول را به صورت نقدی دریافت نمی کنید بلکه همیشه در حساب بانکی خود دریافت می کنید. در ابتدا شما پول را در مانی کارت دریافت می کنید. این کارتی است که می توانید از آن برای پرداخت در مغازه ها استفاده کنید. همچنین می توانید از دستگاه خودپرداز پول برداشت کنید. با مانی کارت نمی توان تراز منفی داشت. اگر مدت بیشتری در هلند هستید، می توانید یک حساب بانکی به نام خود تان باز کنید. به محض اینکه حساب بانکی باز میکنید، پول به جای مانی کارت به حساب بانکی خود شما واریز میشود.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟