یک مامور اژاندارمری (KMar) در میان مردم در Schiphol قدم می زند.
منبع: Shutterstock, Dutchmen Photography
اطلاعات
شما به پلیس نظامی سلطنتی (Koninklijke Marechaussee) مراجعه میکنید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۴/۱, ۸:۵۱

آیا در فرودگاه اسخیپول، فرودگاه دیگری یا از طریق بندری به هلند رسیدید؟ و آیا می خواهید برای پناهندگی اقدام کنید؟ سپس خود را به پلیس نظامی سلطنتی (KMar) معرفی میکنید و به آنها بگویید که می خواهید برای پناهندگی در هلند درخواست دهید.

شما درخواست پناهندگی خود را امضا می کنید

پس از اینکه خود را به ژاندارمری (KMar) معرفی میکنید، آننها درخواست پنهاندگی شما را ثبت میکنند. و از شما اطلاعات زیر را می پرسند:

  • نام، تاریخ تولد و ملیت شما

  • KMar از شما عکس و اثر انگشت می گیرد.

  • Kmar همچنین لباس ها و چمدان های شما را بازرسی می کند. پلیس ممکن است تلفن یا سایر وسایل شما را برای بازرسی مصادره کند. در صورت مصادرده شدن وسایل شما توسط پلیس، از آنها رسید کتبی دریافت خواهید نمود.این کاغذ را نگه دارید. زیرا بعداً می توانید وسایل تان را با این کاغذ بازیابی کنید.

  • KMar از شما سوالاتی در مورد مسیر سفرتان می پرسد، اینکه آیا قبلاً در هلند یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اید و آیا اقوام و خویشاوندانی در اینجا دارید یا خیر.

پس از ثبت مشخصات شما توسط KMar، درخواست پناهندگی خود را امضا می کنید. این فرم M35H نامیده می شود. شما اکنون رسماً در هلند درخواست پناهندگی داده اید.

به این دلیل که در مرز هلند درخواست پناهندگی می کنید، درخواست شما در یک روند پناهندگی ویژه بررسی می شود.

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
اکنون درخواست پناهندگی شما را ارزیابی خواهد کرد. آنها این کار را در "رویه مرزی" انجام می دهند. در صورتی که با هواپیما یا از راه آب به هلند بیایید با این رویه پناهندگی سر و کار خواهید داشت. این رویه متفاوت از رویه ای زمینی می باشد. اگر از طریق مرز های زمینی به هلند برسید، درخواست شما در روال عادی بررسی خواهد شد. یعنی در در "رویه عمومی پناهندگی".

آیا شما کمتر از 18 سال عمر دارید و تنها به هلند آمده اید؟ سپس وارد رویه مرزی نخواهید شد. همچنین اگر به همراه خانواده خود با فرزندان زیر 18 سال به هلند آمده باشید، معمولاً وارد این رویه پناهندگی در Schiphol نمی شوید. و اگر IND فکر می کند که قرار گرفتن در روند مرزی برای شما آسیب می رساند، شامل روند مرزی نمی شوید. این ممکن است در صورتی باشد که مشکلات روانی داشته باشید یا قربانی خشونت (جنسی) شده باشید. در این موارد درخواست شما مطابق رویه عمومی پناهندگی بررسی می شود و به مرکز ثبت نام در Ter Apel منتقل خواهید شد.

تفاوت ها بین رویه مرزی و رویه عمومی پناهندگی عبارت اند از

دو تفاوت عمده بین رویه مرزی و رویه عمومی پناهندگی وجود دارد.

  1. در طول مراحل مرزی شما در یک پناهگاه بسته قرار میگیرید. پس از ثبت نام در KMar، به یک پناهگاه بسته (JCS) در نزدیکی فرودگاه اسخیپول می روید. این مکان مجتمع قضایی اسخیپول (JCS) نام دارد. تا زمانی که روند مرزی ادامه داشته باشد در این پناهگاه بسته می مانید. شما مجاز به ترک JCS نیستید. پناهگاه در JCS بسته است زیرا شما هنوز اجازه ورود به هلند را دریافت نکرده اید.

  2. مراحل رویه مرزی ممکن است حداکثر 28 روز طول بکشد. رویه مرزی سریعتر از رویه عمومی پناهندگی است. در روند مرزی،اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) موظف است که ظرف 28 روز تصمیم بگیرد. آیا شما از طریق زمینی وارد شده اید و آیا برای روند عمومی پناهندگی در تر آپل ثبت نام کرده اید؟ سپس باید هفته ها برای اولین مصاحبه با IND منتظر بمانید و ممکن است 15 ماه طول بکشد تا بشنوید که آیا در هلند به شما پناهندگی داده می شود یا خیر.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟