• آغاز
  • فقط فوریت های پزشکی باعث تسریع الحاق به خانواده در منطقه زلزله زده می شود
مردم در پناهگاه زلزله غازیانتپ
منبع: Wikimedia
اخبار
فقط فوریت های پزشکی باعث تسریع الحاق به خانواده در منطقه زلزله زده می شود
منتشر شده در: ۱۴۰۱/۱۱/۲۸, ۱۷:۱۷

آیا اعضای خانواده شما در منطقه زلزله زده ترکیه و سوریه هستند؟ اگر چنین است، ممکن است بخواهید برای الحاق خانواده درخواست دهید. (تقریبا) هیچ امکانی برای تسریع این روند وجود ندارد. در این صفحه می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن بخوانید.

"زلزله دلیلی برای تسریع روند پناهندگی نیست"

اگر درخواست پناهندگی داده اید و اداره مهاجرت و تابعیت (IND) هنوز درخواست شما را تایید نکرده است، نمی توانید برای اعضای خانواده تان که در مناطق زلزله زده به سر می برند، درخواست الحاق دهید.

IND همچنین اعلام نموده است که شرایط ترکیه و سوریه دلیلی برای سرعت بخشیدن به درخواست پناهندگی نیست.

فوریت های پزشکی دلیلی است برای تسریع روند درخواست الحاق خانواده

اگر مجوز اقامت پناهندگی دارید و درخواست الحاق به خانواده داده اید یا می خواهید برای الحاق خانواده درخواست دهید، ممکن است IND فقط در موارد اضطراری پزشکی در مورد درخواست شما برای الحاق به خانواده سریعاً تصمیم بگیرد. IND می خواهد مدارکی از شرایط پزشکی اعضای خانواده شما را ببیند. با این حال روند تسریع شده ممکن است هفته ها تا ماه ها طول بکشد.

  • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده قبلاً توسط IND بررسی شده است، از رابط خود در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا از مددکار اجتماعی خود بخواهید که با IND تماس بگیرند. IND تصمیم خواهد گرفت که درخواست شما به سرعت بررسی میشود یا خیر.

  • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده هنوز توسط IND بررسی نشده است، از مسئول تماس خود در VWN یا مددکار اجتماعی خود بخواهید که درخواست فوری کند. IND تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست شما به فوریت بررسی میشود یا خیر.

لطفاً توجه داشته باشید:اگر فوریت پزشکی وجود نداشته باشد، IND به سادگی درخواست شما برای الحاق خانواده را تسریع نخواهد کرد. اگر یکی از اعضای خانواده شما در سوریه یا ترکیه در شرایط ناراحت کننده ای است، از مسئول تماس خود در VWN یا مددکار اجتماعی خود بپرسید که چه گزینه هایی برای تسریع درخواست شما وجود دارد.

اسناد مفقود شده در زلزله

اگر یکی از اعضای خانواده شما مدارک لازم را به دلیل زلزله از دست داده باشد، IND این موضوع را هنگام ارزیابی درخواست شما برای الحاق خانواده در نظر می گیرد.

تحویل "مجوز برای اقامت موقت"

اعضای خانواده از ترکیه و سوریه فقط می‌توانند خود را از سفارت هالند در انقره دریافت کنند.

یا به دلیل عواقب زلزله نمی توانند mvv خود را به موقع جمع آوری کنند؟ IND این موضوع را در نظر خواهد گرفت. مدت زمان جمع آوری mvv از 3 تا 6 ماه قابل افزایش است.

الحاق به خانواده
آیا مدرک اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده خود ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هلند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد شرایط الحاق به خانواده اطلاعات بیشتر کسب کنید.
آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟