ویدیو
منتشر شده در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
روند پناهندگی در هلند

ویدئویی در مورد روند پناهندگی در هلند.