به کشور هلند خوش آمدید
اگرکارت اقامت 5 ساله دارید؟ در این صفحه می توانید اطلاعات بیشتردر مورد درخواست الحاق خانواده، مسکن و تحصیل را بخوانید.

بازدید از موزه به صورت رایگان!

آیا می خواهید فرهنگ هلندی را بهتر بشناسید؟ اکنون می توانید بلیط رایگان برای بازدید از بیش از 150 موزه در هلند دریافت کنید. VluchtelingenWerk Nederland و موزه ها مشترکاً شما را برای بازدید دعوت می کنند.