اسکان

به محض دریافت مجوز اقامت می توانید به یکی از مناطق هالند نقل مکان کنید. دولت تصمیم می گیرد که در کجا به شما خانه داده میشو. شهرداری آنجا به شما خانه میدهد و به شرایط شخصی شما توجه میکند.


طرح مرحله به مرحله

گرفتن خانه به این صورت است

در این طرح مرحله به مرحله



آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.