ادغام مدنی
اگر مجوز اقامت پناهندگی داشته باشید و بین 18 تا 67 سال سن داشته باشید، دروس زبان هلندی می گیرید. همچنین با جامعه هلندی آشنا خواهید شد. به این «ادغام مدنی» می گویند. ادغام مدنی اجباری است. اطلاعات بیشتر در مورد ادغام مدنی را در اینجا بخوانید.

Step-by-step plans (2)
شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 ژانویه 2022
6 Steps

آیا نامه ای از سازمان اجرایی اموز آموزش (DUO) در تاریخ 1 ژانویه 2022 یا بعد از آن در مورد الزام شرکت در دوره آموزش شهروندی دریافت کرده اید؟ در این طرح گام به گام می توانید بخوانید که دوره آموزش شهرندی به چه ترتیب پیش می رود.

شرکت در دوره آموزش شهروندی قبل از تاریخ 1 ژانویه 2022
5 Steps
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟