ادغام مدنی

اگر مجوز اقامت پناهندگی داشته باشید و بین 18 تا 67 سال سن داشته باشید، دروس زبان هلندی می گیرید. همچنین با جامعه هلندی آشنا خواهید شد. به این «ادغام مدنی» می گویند. ادغام مدنی اجباری است. اطلاعات بیشتر در مورد ادغام مدنی را در اینجا بخوانید.


طرح مرحله به مرحله

شرکت در دوره آموزش شهروندی قبل از تاریخ 1 ژانویه 2022

در این طرح مرحله به مرحلهآیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.